NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
In deze rubriek signaleert en recenseert de redactie alle voor de geschiedenis van het brede sociale werk relevante publicaties, zoals die sinds 2010 zijn verschenen. Recensie-exemplaren kunnen gestuurd worden naar: Redactie Canon sociaal werk, Feike de Boerlaan 31, 1019 KS Amsterdam. Op de openingspagina treft u de laatste tien door de redactie gesignaleerde publicaties aan. Via de menubalk 'Kies een thema' kunt u alle publicaties selecteren of publicaties per onderwerp sorteren.
Selectie:
"Jeugdzorg en opvoeding"
Kan de jeugdzorg veranderen?
Tom van Yperen
Kan de jeugdzorg veranderen? (2023)
Een hoopvolle kijk op de toekomst van een werkveld.

Theo Thijssen (1879-1943)
Peter-Paul de Baar
Theo Thijssen (1879-1943) (2023)
Schrijver, schoolmeester, socialist

€ 39.50
Vijf eeuwen opvoeding en onderwijs in Nederland
Nelleke Bakker, Jan Noordman, Marjoke Rietveld-van Wingerden
Vijf eeuwen opvoeding en onderwijs in Nederland (2023)
Idee en praktijk sinds de zestiende eeuw

€ 85.00
De vlucht naar boven
Jan J.B. Kuipers
De vlucht naar boven (2023)
Tegenculturen in Nederland in de jaren zestig en zeventig

€ 29.99
Boemerangbeleid
Sharon Stellaard
Boemerangbeleid (2023)
Over aanhoudende tragiek in passend onderwijs- en jeugdzorgbeleid

€ 39.50
Op schoolreisje
Sjoerd Karsten en Yolande Emmelot
Op schoolreisje (2022)
Tien onderwijshistorische wandelingen

€ 12.50
Zij kwamen nooit voor niets
Anton van Renssen
Zij kwamen nooit voor niets (2022)
Ongehuwde-moederzorg en vrouwenopvang in de Paula Stichting, Hera en Moviera van 1966 tot 2022

€ 20.00
Mijn moeder wil mijn naam niet weten
Christel Jansen
Mijn moeder wil mijn naam niet weten (2021)


€ 20.99
Volkskracht
Jelle Zondag
Volkskracht (2021)
Sport, lichamelijke oefening en de versterking van Nederland 1880 - 1940

€ 22.50
Ministerie van verbeelding
Jet Bussemaker
Ministerie van verbeelding (2021)
Idealen en de politieke praktijk

€ 22.99
Afstandsmoeders
Christel Don
Afstandsmoeders (2021)
Over vrouwen die gedwongen hun kind afstonden - 1956-1984

€ 19.99
Met biddend hart
Marie-Antoinette Willemsen
Met biddend hart (2020)
Geschiedenis van de franciscanessen van Mariadal

€ 39.00
Kinderen van de staat
Hélène van Beek
Kinderen van de staat (2020)
Jeugdzorg in ademnood

€ 20.00
Het IQ en de intelligentie
Martine F. Delfos
Het IQ en de intelligentie (2020)
De illusie van meten

€ 19.95
Vondelingen
Nanda Geuzebroek
Vondelingen (2020)
Het Aalmoezeniersweeshuis van Amsterdam 1780-1830

€ 10.00
De rode bovenmeester
Sjoerd Karsten
De rode bovenmeester (2019)
De humanistische pedagoog en sociaaldemocratische politicus A.H. Gerhard, 1858–1948.

€ 26.00
Onvoldoende beschermd
Commissie Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (commissie-De Winter)
Onvoldoende beschermd (2019)
Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden

100 jaar Algemene Maatschappij Voor Jongeren (AMVJ)
Yvonne van Lynden
100 jaar Algemene Maatschappij Voor Jongeren (AMVJ) (2019)


Gedeeld ouderschap: een groots gebaar!
Annet van Zon
Gedeeld ouderschap: een groots gebaar! (2018)


Kind in gevaar: reden tot uithuisplaatsing?
Marjoke Rietveld-van Wingerden
Kind in gevaar: reden tot uithuisplaatsing? (2017)
de vereniging Tot Steun als zorgverlener in een veranderende wereld van de kinderbescherming en jeugdzorg 1886-1998

€ 41.10
Anders, een kwestie van perspectief
Mariel Cordang
Anders, een kwestie van perspectief (2017)
Impressies van een halve eeuw -in en met- regulier, speciaal en passend onderwijs.

€ 18.50
Aan het werk met Hannah Arendt
Joop Berding
Aan het werk met Hannah Arendt (2017)
Professionals in onderwijs, zorg en sociaal werk

€ 20.95
Een geschiedenis van sociaal werk
Dries Claessens
Een geschiedenis van sociaal werk (2017)


€ 24.90
CANON-AANBIEDING: Kwetsbare kinderen
Nelleke Bakker
CANON-AANBIEDING: Kwetsbare kinderen (2016)
De groei van professionele zorg voor de jeugd

€ 15.00
Constructing a Female Delinquent Self
Saskia Bultman
Constructing a Female Delinquent Self (2016)
Assessing Pupils in the Dutch State Reform School for Girls, 1905-1975

Je bezit niks en hebt alles
Sonja Appelman en Suzanne Hautvast
Je bezit niks en hebt alles (2016)
50 jaar Emmaus Haarzuilens, portretten van mensen die Emmaus een warm hart toedragen

Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland
Maarten van der Linde
Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland (2016)
Compleet herziene en uitgebreide druk

€ 29.90
Kwetsbare kinderen
Nelleke Bakker
Kwetsbare kinderen (2016)
De groei van professionele zorg voor de jeugd

€ 15.00
Mulock Houwer en het Maagdenhuis
Micha de Winter
Mulock Houwer en het Maagdenhuis (2016)
Over de opvoeding van competente rebellen

Het wezendorp Neerbosch
Anton van Renssen
Het wezendorp Neerbosch (2015)
De protestants-christelijke weesinrichting Neerbosch
en haar stichter Johannes van 't Lindenhout (1863-1903)


Therapeutische castratie en andere  psychiatrische behandelingen van  zedendelinquenten 1920-1970
Joost Vijselaar, Jacomien Gijzeman, Bram Bouwens, Roland Bertens
Therapeutische castratie en andere psychiatrische behandelingen van zedendelinquenten 1920-1970 (2015)


Zieke lieverdjes
Ons Amsterdam (red.)
Zieke lieverdjes (2015)
150 jaar Amsterdamse kindergeneeskunde.

€ 6.00
Canon Altra
Heidi Offerman, Feija Doornenbal
Canon Altra (2015)


Johan W. van Hulst – pedagoog, politicus, verzetsman
Gerlof Verwey en Wouter van Haaften (red.)
Johan W. van Hulst – pedagoog, politicus, verzetsman (2015)
In de voetstappen van Coornhert

€ 25.00
Rebelse jeugd
Eric Duivenvoorden
Rebelse jeugd (2015)
Hoe nozems en provo's Nederland veranderden

€ 22.95
STRAAT KREDIET
Frank van Gemert
STRAAT KREDIET (2015)
Het leven van Said Bensellam

€ 19.95
Jan Amos Comenius
H.E.S. Woldring
Jan Amos Comenius (2014)
Zijn leven, missie en erfenis

€ 34.90
Kinderprenten, volksprenten, centsprenten, schoolprenten
Nico Boerma, Aernout Borms, Alfons Thijs, Jo Thijssen
Kinderprenten, volksprenten, centsprenten, schoolprenten (2014)
Populaire grafiek in de Nederlanden 1650 - 1950

€ 89.95
Jongeren die er toe doen
Wim Slot
Jongeren die er toe doen (2014)
Zelfbestuur in de jeugdhulp

Tien jaar Jeugdzorgbeleid Stadsregio Amsterdam
Marjan Beijering (Geschiedenislab)
Tien jaar Jeugdzorgbeleid Stadsregio Amsterdam (2014)
2005-2015

25 jaar IVRK en de Nederlandse Rechter
Gerrit Jan Pulles
25 jaar IVRK en de Nederlandse Rechter (2014)
Beschouwingen over de toepassing van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind in de Nederlandse Rechtspraak

€ 12.95
Thuis bij Zandbergen
Maurice van Lieshout
Thuis bij Zandbergen (2014)
140 jaar jeugdzorg

€ 24.50
Het hout
Jeroen Brouwers
Het hout (2014)


€ 24.99
Gezin XXL
Noordbrabants Museum
Gezin XXL (2014)
Het grote gezin in Nederland

€ 19.95
Dat verandert de zaak
Vanhee, Jean-Pierre
Dat verandert de zaak (2014)
Een bijdrage tot de articulatie van Integrale jeugdhulp

€ 19.95
Stil in mij
Daniëlle Hermans en Esther Verhoef
Stil in mij (2014)
Overleven bij de nonnen

€ 18.95
Van lieverlede Jeugdformaat
Rene Clarijs
Van lieverlede Jeugdformaat (2013)
Zorg voor jeugdigen in Haaglanden vanaf de twaalfde eeuw

€ 29.00
De Kunst van het Opvoeden
Jack Fila & Jeroen J.H. Dekker - Yolande Wildschut (red.)
De Kunst van het Opvoeden (2013)
Beschrijft de historische relatie tussen opvoeding en kunst

€ 24.95
 Tirannie in de jeugdzorg
René Clarijs
Tirannie in de jeugdzorg (2013)
Een onderzoek naar de mogelijkheden van beleidsveranderingen

€ 59.90
VKM. Veertig jaar in beweging tegen kindermishandeling
Jacomien Gijzeman-Rook
VKM. Veertig jaar in beweging tegen kindermishandeling (2013)


€ 17.00
Bewogen door kinderen
Anton van Renssen
Bewogen door kinderen (2013)
Een pedagogische geschiedenis

CANON zorg voor de jeugd
Jos van der Lans (samenstelling en beeldredactie)
CANON zorg voor de jeugd (2013)


€ 12.50
Eigen kracht, daadkracht en de kracht van solidariteit
Herman Baartman
Eigen kracht, daadkracht en de kracht van solidariteit (2013)
Derde Mulock Houwer-lezing

Met de minsten der Mijnen
Gabrielle Dorren
Met de minsten der Mijnen (2013)
Geschiedenis van de Kleine Zusters van de H. Joseph

€ 49.00
Jongens zijn 't
Angela Crott
Jongens zijn 't (2013)
Van Pietje Bell tot probleemgeval

€ 19.95
Kinderbescherming: de terugkeer van de burger
Adri van Montfoort
Kinderbescherming: de terugkeer van de burger (2013)


Het Oostereiland in Hoorn
Willeke Jeeninga (eindredactie)
Het Oostereiland in Hoorn (2012)
Van baggerbak tot cultuureiland

€ 24.95
Omringd door zorg, toch niet veilig
Commissie Samson
Omringd door zorg, toch niet veilig (2012)
Seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen, 1945 tot heden

€ 25.00
De Woonschool
Christel Jansen
De Woonschool (2012)
Het verhaal van een meisje dat opgroeide tussen zwakbegaafden en 'asocialen'

€ 17.95
Van hoop des vaderlands naar ADHD’er
Angela Crott
Van hoop des vaderlands naar ADHD’er (2011)
Het beeld van de jongen in opvoedingsliteratuur.

€ 32.50
Terug naar Oude Pekela
Kleijwegt, Margalit
Terug naar Oude Pekela (2011)


€ 6.95
Dit kint hiet Willem
Kees van der Wiel
Dit kint hiet Willem (2010)
De Heilige Geest in Leiden: 700 jaar vondelingen, wezen en jeugdzorg

€ 29.50
Moeders sla je niet
Marianne Schenderling
Moeders sla je niet (2010)
Verhalen van Max, de eerste jeugdreclasseerder van Amsterdam

We zijn goed aangekomen!
Martine Vermandere
We zijn goed aangekomen! (2010)
Vakantiekolonies aan de Belgische kust (1887-1980)

€ 25.00