NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
 Overzicht
CANON Zorg voor de Jeugd Canon zorg voor de jeugd
Toelichting
De jongenseetzaal in het Leidse Heilige Geest Weeshuis volgens Jan  Pietersz Dou in 1618 1800 VOORGESCHIEDENIS
Weeshuizen - kraamkamers van jeugdzorg
in 1833 opende in Rotterdam de eerste jeugdgevangenis de poorten. 1833 Eerste jeugdgevangenis in Rotterdam
Tussen straffen en opvoeden
Het Aloysiusgesticht begint in 1846 met de opvang van vijf jongens 1846 Het Sint Aloysiusgesticht
Redden en opvoeden van verwaarloosde jeugd
Gevel Femina Muller kinderbewaarplaats 1872 Vereeniging tot Verbetering der Kleine Kinderbewaarplaatsen
Zorg voor het jonge kind
Affiche Zandbergen - Ma tot opvoeding van Weezen en andere Minderjarigen in het Huisgezin - 1915 1874 Maatschappij tot Opvoeding van Weezen in het Huisgezin
Het ontstaan van de georganiseerde pleegzorg
Asyl Steenbeek in Zetten omstreeks 1850 1881 Magdalenahuis - Zetten
Zorg voor ongehuwde (tiener)moeders en hun kinderen
Affiche  Centraal Genootschap 1883 Vakantiekolonies voor bleekneusjes en zenuwpeesjes
Van ondervoeding naar overgewicht
Johannes van ’t Lindenhout (1836 - 1918), evangelist en directeur van het wezenhuis Neerbosch. 1893 De kwestie-Neerbosch
Eerste mediahype in de jeugdzorg
h 1896 Pro Juventute
Basis van gezinsvoogdij, jeugdbescherming en jeugdreclassering
1900 De Amsterdamse slagcirculaire
Het ontslag van gymnastiekleraar
W. A. Tissot van Patot
Consultatiebureau in de jaren twintig. 1901 Eerste consultatiebureau in Den Haag
Jeugdgezondheidszorg: van medische preventie tot opvoedingsadvies en risicodetectie
Elisabeth Boddaert (1866-1948) 1903 Elisabeth Boddaert en de pedagogische dagopvang
Verwaarloosde jeugd niet van ouders scheiden.
Jan Klootsema (1867-1926) grondlegger van de orhopedagogiek. 1904 Jan Klootsema en de ontwikkeling van de orthopedagogiek
Het etiketteren (en behandelen) van afwijkend gedrag
De kinderwetten van 1905 maakten ingrijpen van de overheid mogelijk 1905 Kinderwetten
Basis voor de kinderbescherming en het jeugdstrafrecht
Nationaal Reizend Museum voor Ouders en Opvoeders 1911 Nationaal Reizend Museum voor Ouders en Opvoeders
Van opvoedingsvoorlichting naar opvoedingsondersteuning
Dat gehoorzaamheid met harde hand kon worden afgedwongen sprak voor zich. 1915 Reinheid, Rust, Regelmaat
Leren van gehoorzaamheid en zelfbeheersing
Philipp Kohnstamm wordt gezien als de grondlegger van de Nederlandse academische pedagogiek. 1918 Gunning, Kohnstamm, Langeveld - Academische Pedagogiek
Wetenschappelijke onderbouwing van opvoeding, onderwijs en professionele zorg
In 1923 werd het buitengewoon onderwijs uitgebreid met scholen voor doofstomme kinderen. 1920 Wetgeving voor buitengewoon onderwijs
Van buitengewone scholen naar passend onderwijs
De jonge juriste Eugenia Lekkerkerker - 1899-1985 - stond aan de wieg van de eeste MOB in 1928. 1928 Medisch-Opvoedkundige Bureaus
De opkomst en groei van de Jeugd-ggz
D.Q.R. (Daan) Mulock Houwer 1903 - 1985) 1933 Daan Mulock Houwer
Ervaringsdeskundige, hervormer, praktijkman en visionair
Door affaires begin deze eeuw is er volop aandacht voor professionalisering van de jeugdzorg. 1945 Beroepsopleidingen
Gestage professionalisering van jeugdzorgmedewerkers
Een van de eerste uitgaven van Spocks Baby- en kinderverzorging 1950 Dr Spock
Opvoedingsadvies: van moraliserend naar psychologiserend
Voorkant van het rapport Maatschappelijke verwildering der jeugd. 1952 Maatschappelijke verwildering der jeugd - rapport
Van fundament gesubsidieerd jongerenwerk tot paternalistisch icoon
Modern opvoeden: democratisch en communicatief. 1969 Op zoek naar modern ouderschap
Democratisering van de opvoeding
Logo van het JAC Amsterdam 1970 Jongeren Advies Centrum (JAC)
Bloei en inkapseling van de Alternatieve Hulpverlening
Voorkant van het BM-zwartboek <i>Zetten, zat, gezeten</i> uit 1974. 1971 Belangenvereniging Minderjarigen
Breekijzer van de gesloten Kinderbescherming
Affiche van No Kidding, netwerk tegen kindermishandeling 1972 Vertrouwensartsen kindermishandeling
De langdurige ontkenning van een chronische epidemie
1989 Stimuleringsmaatregel Kinderopvang
Luxe of noodzaak?
Tekening uit De Telegraaf van de rechtzaak tegen Finkensieper op 16 mei 1990 1990 Finkensieper en Steunpunt Zetten
Seksueel misbruik lang weggestopt
De behoefte aan interventies gericht op thuissitauties groeit. 1993 Families First
Pedagogische thuishulp, dienstbare professionals en de kracht van het sociale netwerk
Over de structuur van de Jeugdzorg is men al vanaf de jaren tachtig aan het discussiëren. 1994 Bureau Jeugdzorg
Van provincie naar gemeenten
Savanna, herdenking, 2004 2004 Savanna
Professionals tussen bureaucratie en zorgvuldigheid
Cover van het handboek onder redactie van Tom van Yperen en Jan Willem Veerman uit 2008. 2006 Databank Effectieve Jeugdinterventies
Wat werkt en hoe weten we dat?
2007 Het wettelijke verbod op slaan door ouders
Het debat over de pedagogische tik
Cover van het rapport van de commissie-Samson 2012 Geweld in de jeugdzorg - de commissies-Samson/Deetman/De Winter
Een inktzwart hoofdstuk uit de geschiedenis van de jeugdzorg