NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Boekversie van: CANON zorg voor de jeugd
UITVERKOCHT!!!!!
    homepage   volgende   laatste
Bekijk hier de digitale (pdf)versie.


***************

Op 15 november 2013 verscheen de gedrukte editie van de CANON zorg voor de jeugd. Het is een prachtig boek geworden, maar oordeelt u daarover vooral zelf: bekijk hier de pdf-versie. In honderd pagina’s passeren hoogtepunten, dieptepunten, opmerkelijkheden en bijzondere mensen uit de moderne geschiedenis van het opvoeden, onderwijzen en opgroeien de revue. Niet alleen in woorden, maar ook in beelden, want de CANON telt zo’n tweehonderd, vaak unieke, illustraties.

De CANON zorg voor de jeugd biedt aan de hand van 25 vensters zicht op de historische achtergronden van de zorg voor jeugdigen, variërend van kleine kinderen tot pubers en jong volwassenen. Elk venster vertelt een verhaal over een opmerkelijke gebeurtenis of trend in deze geschiedenis van straffen en belonen, van koesteren en disciplineren, van aanhalen en afstand nemen. Keer op keer wordt duidelijk dat veel oude dilemma’s en redeneringen nog elke dag actueel zijn. In tijden van decentralisaties en transities kunnen we daar niet alleen van leren, maar óók – en misschien is dat wel net zo belangrijk – van leren relativeren.

Deze bijzondere uitgave is mogelijk gemaakt doordat zo’n vijftig instellingen bereid zijn gevonden om op voorhand een groot aantal exemplaren af te nemen om onder het personeel (vaak als eindejaarsattentie) te verspreiden. En omdat er zoveel instellingen intekenden waren wij vervolgens in staat om het boek tegen extreem lage kosten te produceren. Eind 2013 waren er door instellingen meer dan 11.000 exemplaren afgenomen, en waS het boek uitverkocht.

Voor nadere informatie:
Jos van der Lans: 020.4194657
Email: info@canonsociaalwerk.eu

Publicatiedatum: 15-11-2013
Datum laatste wijziging :10-11-2019
Aanvullend materiaal
Links
    homepage   volgende   laatste