NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
2012 - Canon maatschappelijke opvang 2013 - Canonzorg voor de jeugd
2014 - Canon gehandicaptenzorg (vb) 2016 - Canon volkshuisvesting 2016 - Canon verslavingszorg 2017 - Canon palliatieve zorg 2020 - Canon speciaal & passend onderwijs ALMERE 2021 - Canon samenlevingsopbouw
2022 Canon sociaal werk zoekt creatieve odernemer/uitgever
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste
Profiel

De Vereniging Canon sociaal werk, het platform waarop de geschiedenis van de sociale sector digitaal en in papieren uitgaven wordt ontsloten, zoekt voor twee dagen per week een zelfstandig opererende medewerker/ondernemer. In een periode van een à twee jaar wordt van deze medewerker verwacht de bedrijfsmatige kant van de vereniging verder te ontwikkelen en de kansen te benutten die nu door de semi-vrijwillige opzet van de Vereniging onbenut blijven. Het doel is om een bedrijfsmodel te ontwikkelen, waarin de beoogde medewerker zichzelf terug verdient en die de actieradius en continuïteit van het Canon-project verder versterkt.

Wij zoeken iemand die:

  • Historische belangstelling heeft voor de sociale sector, daar bij voorkeur ook professionele ervaring mee heeft;
• Initiatiefrijk is en denkt in termen van kansen en mogelijkheden;
• Ervaring heeft met het uitgeven van boeken;
• Aansprekend en inspirerend kan communiceren met organisaties en instellingen in de brede sociale sector;
• Een organiserende en stimulerende rol kan vervullen ten opzichte van de redactie van de Canon en daar actief deel van uitmaakt.
• Zelfstandig kan werken en initiatief neemt.

Voor de werkzaamheden heeft de redactie een notitie geschreven, die zich richt op de volgende punten. Deze notitie wordt op aanvraag per mail toegezonden.

  1. Uitbouw en intensivering van de boekuitgaven van de CANON;
2. Het opzetten van een actief adoptiesystem voor het Biografisch Portaal Sociaal Werk;
3. Het hernieuwen van de (financiële) relaties met de maatschappelijke aandeelhouders;
4. Het opzetten van een webshop op de website van de CANON en het aanbieden van nieuwe producten;
5. Het verhogen van de mogelijkheid tot doneren en het uitbreiden van het vrienden-netwerk;
6. Het professionaliseren, digitaliseren en intensiveren van de communicatie over het Canon-project.

De Vereniging stelt voor een periode van een tot twee jaar € 25000 euro ter beschikking om op bovenstaande punten voortgang te boeken waarbij de kansen die nu door een gebrek aan tijd van de redactie onbenut blijven worden verkend en waar mogelijk in concrete acties worden omgezet. De bedoeling daarvan is om de economische basis onder de verenigingsactiviteiten zodanig te versterken dat een professionele medewerker (op freelance basis) daar voor een tot twee dagen per week kan worden aangesteld. Hij/zij moet de basis leggen voor een financiële structuur waarin hij/zij zichzelf terugverdient. De eerste twee jaar wil de Vereniging daarin investeren om daarmee de basis te leggen waarop de volgende jaren kan worden voortgebouwd.

Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling kenbaar maken via een motivatiebrief en c.v., te sturen aan: info@canonsociaalwerk.eu.

Meer informatie kan worden verkregen via Jos van der Lans,info@josvdlans.nl. Mail eerst even voor een bel- of teamsafspraak.

-----------------------------------------------------------------------------
Toelichting

De Vereniging Canon sociaal werk is voortgekomen uit een initiatief in 2007 van een paar mensen die vonden dat er te weinig aandacht was voor de geschiedenis van het brede sociaal werk. De Canon sociaal werk wilde duidelijk maken dat het helpen en ondersteunen van mensen niet iets is wat uit een tijdloos handboek voortkomt, maar gestoeld is op competenties die een lange traditie hebben. Een traditie die de moeite van het memoreren waard is en waarvan in de actualiteit het nodige van opgestoken kan worden.

In 2012 kreeg het initiatief de vorm van een vereniging. Zo’n juridische vorm was nodig omdat de website zich steeds verder verrijkte met Canons gericht op een specifiek werkveld. Was het aanvankelijk een vrijwilligersinitiatief, met steun van instanties kwamen er met een zekere regelmaat subsidies beschikbaar om Canons te ontwikkelen. Zo ontstond een hoofdzakelijk op vrijwilligers draaiende semiprofessionele organisatie. Sinds 2015 wordt deze gevormd door een redactie van zo’n tien mensen die tevens het algemeen bestuur vormen van de Vereniging Canon sociaal werk.

In het afgelopen decennium is er op deze manier veel tot stand gebracht. Er staan inmiddels 26 Canons online, er zijn acht Canon-boeken gepubliceerd, er is een Biografisch Portaal Sociaal Werk tot stand gebracht en jaarlijks maken honderdduizenden mensen gebruik van de digitale informatie op deze website.

De combinatie van vrijwillige inzet en incidentele projectgebonden professionele financiering zorgt er echter voor dat veel kansen onbenut blijven. De vrijwillige redacteuren hebben onvoldoende tijd om zich er aan te zetten. Sommige redacteuren doen veel werk, maar zien graag andere mensen naar voren komen die van de mogelijkheden echt werk kunnen maken. Ook in financiële zin. Onze inschatting is dat het heel goed mogelijk is om van de nu nog hybride (vrijwillig/professionele) organisatie een kleine dynamische onderneming te maken. Uit de reserves die de Vereniging de afgelopen jaren heeft opgebouwd willen we graag geld ter beschikking stellen om zo’n onderneming verder te ontwikkelen.

Er is een uitgebreide notitie opgesteld met als doel inzicht te bieden in de mogelijkheden en kansen die op actie liggen te wachten van mensen die er werk van willen maken. Zoals aangegeven is deze notitie op aanvraag per mail beschikbaar.

De redactie van de Canon sociaal werk
Amsterdam, april 2022

Publicatiedatum: 31-03-2022
Datum laatste wijziging :31-03-2022
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste