NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Boekversie CANON maatschappelijke opvang
 
  homepage   volgende   laatste

Nog 50 exemplaren!!!

Er is nog een doos met zo’n 50 exemplaren van de sinds 2013 uitverkochte Canon maatschappelijke opvang boven water gekomen. Het boek biedt nog steeds een mooi overzicht van de historische ontwikkelingen op het terrein van de maatschappelijke opvang. Leuk cadeautje voor mensen die met deze bijzondere vorm van ondersteuning en hulpverlening te maken hebben.

Download hier de digitale (pdf)versie.


***************


Prijs
€ 15,00 (inclusief € 4,00 verzendkosten)

Bestelwijze
Meerdere exemplaren? Vraag even een prijsofferte aan per mail: info@canonsociaalwerk.eu
Rechtstreeks bestellen door € 12,50 over te maken op IBAN NL25 TRIO 0254 4461 08, ten name van Vereniging Canon Sociaal Werk, Amsterdam, onder vermelding van ’Canon opvang’ en naam en adres.

* * *

De geschiedenis van opvang van ontheemden, bedelaars, armoezaaiers en zwervers is een verhaal vol herhalingen. Tegenwoordig stuiten Oost-Europeanen op gesloten deuren, vroeger werden guur ogende marskramers en bedelaars aan de stadspoorten geweerd. In de negentiende eeuw sprak men van ‘domicilie van onderstand’, tegenwoordig heet het ‘regiobinding’, maar het idee is hetzelfde: liever geen vreemde snuiters. Tegelijkertijd zijn er altijd deuren opengegaan. Zijn er altijd mensen geweest die zich het lot van de thuislozen, van ontheemden aantrokken en hen een dak boven het hoofd boden. Bed, bad en brood – het is van alle eeuwen.

Het boek Canon Maatschappelijke Opvang is de papieren weerslag van de site www.canonopvang.nl. Aan de hand van 24 vensters geeft het boek een inkijk in de historische achtergronden van de zorg voor mensen die ontheemd zijn geraakt, tegenwoordig samengevat onder de term dak- en thuislozen. Elk venster vertelt een verhaal over een opmerkelijke gebeurtenis of trend in deze geschiedenis van insluiting/uitsluiting, een proces dat eigenlijk zo oud is als de mensheid. Het achterliggende idee is dat de Canon professionals en betrokkenen bij de opvangsector het gevoel wil geven dat ze deel uitmaken van een geschiedenis die de moeite van het vertellen waard is.

De Canon Maatschappelijke Opvang staat niet op zichzelf. Het is een onderdeel van een historisch project dat in 2007 van start is gegaan met het online brengen van de Canon Sociaal Werk (www.canonsociaalwerk.nl), een digitaal wikipendium dat op systematische wijze de geschiedenis van het werk van sociale professionals voor het voetlicht halen. In de beroepsopleidingen was er geen tijd meer voor en in het werkveld werd het verleden door fusies en schaalvergrotingsprocessen soms letterlijk weggegooid. Archieven werden achteloos bij het grofvuil gezet. Het gevolg was dat het professionele ambacht los dreigt te raken van tradities en een al te gemakkelijke prooi werd van technocratische redeneringen. Met het verleden dreigden sociale professionals daarmee ook het vermogen om trots te zijn kwijt te raken. De Canon Maatschappelijke Opvang laat zien dat daar geen enkele reden voor is.

Canon Maatschappelijke Opvang is een uitgave van de Vereniging Canon Sociaal Werk, Feike de Boerlaan 31, 1019 KS Amsterdam.

Verschijningsdatum
november 2012

ISBN 978-90-819819-0-3
NUR 130

Prijs
€ 15,00 (inclusief € 4,00 verzendkosten)

Bestelwijze
Per email: info@canonsociaalwerk.eu
Rechtstreeks bestellen door € 12,50 over te maken op rekening NL25 TRIO 0254 4461 08, ten name van Vereniging Canon Sociaal Werk, Amsterdam, onder vermelding van naam en adres.

Digitale versie
Download hier de digitale (pdf)versie.


Publicatiedatum: 00-00-0000
Datum laatste wijziging :27-12-2021
Aanvullend materiaal
Links
 
  homepage   volgende   laatste