BOEKEDITIE - 14.000 exemplaren verspreid!!!!
Derde druk is van de pers gerold / nagenoeg uitverkocht
    homepage   volgende   laatste

Derde druk bijna uitverkocht!!


Laatste Nieuws
(5 november 2020)

De derde druk die in juli is verschenen is inmiddels weer bijna uitverkocht. Er kunnen nog maximaal vijf exemplaren per keer besteld worden. Download daarvoor hier het bestelformulier.


De belangstelling voor de boekeditie van de Canon volkshuisvesting verflauwt niet. Logisch, want dit boek is en blijft een uniek overzicht van de geschiedenis van de sociale woningbouw in Nederland. De tweede druk was in 2019 in een half jaar uitverkocht en sindsdien worden we regelmatig gevraagd of er een nieuwe druk verschijnt. Welnu, die is inmiddels van de pers gerold en dus weer volop verkrijgbaar in een oplage van duizend exemplaren.

Mocht u een bestelling overwegen ter verspreiding onder medewerkers of als scholingsmateriaal aarzel dan niet om hierover met ons contact te zoeken. Stuur daarvoor een mail naar:info@canonsociaalwerk.eu. Of maak gebruik van dit bestelformulier.


Hoe zag het boek er ook alweer uit?

Bekijk de digitale versie


Op 15 november 2016 is de eerste druk van boekeditie van de Canon volkshuisvesting verschenen. Via een intensieve campagne, die in mei van dat jaar was begonnen, hebben een groot aantal woningcorporaties en huurdersorganisaties ingetekend om met elkaar de productie van dit boek mogelijk te maken. Ruim 11.500 boeken vonden daardoor eind 2016 hun weg naar actieve en geïnteresseerde bewoners, adviseurs, architecten, wetenschappers, beleidsmedewerkers, personeelsleden van woningcorporaties, bestuurders en toezichthouders in de sfeer van de volkshuisvesting.

Door dat grote aantal konden we de boeken voor een zeer acceptabele prijs leveren. Dat was veel werk, maar het is de moeite waard gebleken, want het was een prachtig en zeer informatief boek met meer dan 150 illustraties op 104 pagina’s dat met veel lof en waardering werd ontvangen. Kijkt u vooral zelf naar:

de digitale versie.


Een tweede druk zat er lange tijd niet in, omdat we de boeken alleen voor een lage prijs konden leveren als we door voorintekening een omvangrijke en gegarandeerde afzet konden realiseren. Eind 2018 was Wooncorporatie Woonbron bereid om 500 exemplaren van een tweede druk te financieren. Dat stelde ons als uitgever in de gelegenheid om geïnteresseerden erop te wijzen dat de Canon volkshuisvesting in een tweede (overigens op een paar kleine aanpassingen na ongewijzigde) druk van 1500 exemplaren beschikbaar kwam. Met succes, want binnen een half jaar was ook deze druk uitverkocht. Maar de belangstelling bleef, waardoor we toch maar het besluit genomen hebben om een derde druk beschikbaar te stellen.
De Vereniging Canon sociaal werk kan zich geen financiële risico’s veroorloven. Daarom hopen we dat ook deze druk weer snel zijn weg zal vinden naar belangstellenden in de geschiedenis van de volkshuisvesting. Een derde druk biedt woningcorporaties en huurdersorganisaties opnieuw de kans om bijvoorbeeld voor nieuwe medewerkers of leden van bewonerscommissies exemplaren van de Canon volkshuisvesting af te nemen.

Dit zijn de prijzen voor de derde druk (wilt u daarover overleggen, stuur ons een mail):

Totaal aantalPrijs per ex.*
1 - 2 ex. € 16,-
3 -5 ex. € 10,-
* Prijs exclusief portokosten en 9% btw


Voor bestellingen kunt u gebruik maken van dit bestelformulier. U kunt het formulier per post sturen of (en bij voorkeur) mailen naar: info@canonsociaalwerk.eu.

Canon volkshuisvesting
p.a. Vereniging Canon Sociaal Werk
Feike de Boerlaan 31
1019 KS Amsterdam

Email: info@canonsociaalwerk.eu

Bijlagen

1. Bestelformulier organisaties

2. De laatste drukproef van de Canon volkshuisvesting.

3. Voorbeelden van vorige boekedities:
- Canon maatschappelijke opvang,
- Canon zorg voor de jeugd;
- Canon gehandicaptenzorg (vb).

Publicatiedatum: 14-04-2016
Datum laatste wijziging :05-11-2020
Aanvullend materiaal
  • PDF document Jos van der Lans, Margriet Pflug, Wouter Beekers (2016), Canon volkshuisvesting [drukproef - met laatste correcties ]
Links
    homepage   volgende   laatste