NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
 Overzicht
Voorkant van de boekeditie Boekeditie CANON SAMENLEVINGSOPBOUW
3000 exemplaren verkocht - bestel nu!
burggraaf Vilain XIIII, voorschepen/burgemeester van Gent 1775 Vilain XIIII en Taintenier
bedelarij en armenzorg reorganiseren: 250 jaar na, maar conform met, Juan Luis Vives!
Gedenkpenning uitgegeven door Comité de la Morale chrétienne. Comité des Prisons. 1777 John Howard
Gevangenishervormer
In de middeleeuwen werden verstandelijk gehandicapten vaak als nar afgebeeld. Ets Hanberg 1568 1800 Monster, idioot, zwakzinnig, gehandicapt, beperkt...
What is in a name?
Willem Hendrik Suringar 1823 Nederlands Genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen
Bakermat van de reclassering: de toewijding van vrijwilligers
Alexander Maconochie 1846 Alexander Maconochie
Pionier van de voorwaardelijke invrijheidsstelling
Logo Nederlandse Rode Kruis 1867 Het Rode Kruis
Sociale hulp in vredestijd
 1869 Jacques van Marken (1845-1906)
Ondernemer die de sociale kwestie wilde oplossen
Jules Lej Jeune 1888 Jules Le Jeune
Een scharnierfiguur in de Belgische sociale wetgeving
schuilplaats voor werklieden (1909) 1900 Zorg voor en opvang van Antwerpse dokwerkers
De Aalmoezeniers van de arbeid
1903 – politieke tekening Albert Hahn over de spoorwegstaking. 1904 Waarom is sociaal werk in Nederland maatschappelijk werk gaan heten?
 1908 IQ-test
Van hulpmiddel tot slagboomdiagnostiek
Logo van Bartiméus na de fusie met Sonneheerdt in 2007. 1915 Bartiméus
Zorg voor blinden en slechtzienden - een tijdladder
Logo van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse 1917 Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse
De Vonk in Noordwijkerhout 1918 Vakantiehuis voor de arbeidersjeugd
Sociaal toerisme
Affiche van het IvAO uit 1930, ontwerp Huib de Ru. 1924 Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (1924-1959)
De voorloper van Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk, NIVON.
Weduwe Thimothia Heerschap uit Bussum 1927 Weduwen Heerschop en Magnée
De vergrijzing doet haar intrede
Eerste congres 1930 Eerste Nationaal Kongres der Maatschappelijk Assistenten
Witte blindenstok werd in 1930 gepromoot  door jonge Parisienne Guilly d’Herbemont 1931 Witte blindenstok
Symbool voor de zelfstandigheid van de blinde mens
Logo Anonieme Alcoholisten in Nederland 1935 Alcoholics Anonymous
Het ontstaan van georganiseerde zelfhulp
Alice in Wonderland with dodo, illustration by John Tenniel 1936 Het dodo-effect en sociaal werk
Wat is het werkzame ingrediënt van sociaal werk?
Zuster Laan herkent zich op foto uit 1957. 1939 Meisjesstad
Vrouwenopvang van de Zusters Augustinessen van Sint Monica
Affiche film Contractpensions uit 2009 1950 Contractpensions
Repatriëring uit Indonesië: voor eigen rekening
De aankomst van de eerste groep Molukkers in Rotterdam, 21 maart 1951. 1951 De komst van 12.500 Molukkers
Van ballingen naar migranten
Als directrice van het SISS Gent 1953 Gerda De Bock
Grondlegger van (academisch) sociaal werk in Vlaanderen
Schijf van Vijf uit 1953 1953 Schijf van Vijf
Voedselvoorlichting en gezondheid
Henk Heithuis werd na een aangifte van misbruik in 1956 gecastreerd 1956 Henk Heithuis - gecastreerd na aangifte misbruik
1930-1970 De castratie van homoseksuelen en pedofielen
Mies Bouwman in 1962 tijdens de actie `open het dorp`, foto ANP 1962 Mies Bouwman en fondsenwerving
modernisering Nederlandse filantropie
Illustratie op de voorkant van het fotoboek Christmas in purgatory 1966 Zorg en wetenschap
Wetenschappelijke inzichten steeds belangrijker
AWBZ 1968 AWBZ - de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Groei en verval van een verzorgingsarrangement
Herman Milikowski 1909-1989 1969 Herman Milikowski
Ongehuwd moederschap accepteren in plaats van tolereren
Marokkaanse gastarbeiders eten in een pension. 1969 Wervingsverdrag Nederland-Marokko
De komst van Marokkaanse gastarbeiders
1970 Jef Ulburghs
sociaal werk op de barricades
Trouw, 26 maart 1970 1970 De zaak-Christientje
...en de insubordinatie (ongehoorzaamheid) van Gerard van de Ven
krantenkoppen zaak Christientje 1970 De zaak-Christientje - Gerard van de Ven - lange versie
Krijnie Verlaan bedacht in 1972 de VOS-cursus 1972 Krijnie Verlaan en de VOS-cursus
Bloei van emanciperend vormingswerk
logo SCP 1974 SCP - De maakbare samenleving
Meer kennis leidt tot een betere maatschappij
Jan Blokker 1974 Jan Blokker
Kwelgeest van het welzijnswerk
Maatschappelijk werker Julius van der Werf 1974 De arrestatie van Julius van der Werf
Rechtszaak over professionele autonomie
Piet Willems - midden jaren tachtig (foto Piet Zoete) 1975 Piet Willems (1928-2004)
Opbouwwerk vanuit de basis.
Welzijnsproject Den Bosch Oost (1975-1989)
Logo Internationaal Jaar van de Vrouw 1975: Venus en de duif . 1975 Het jaar van de vrouw
Tweede feministische golf en de opkomst van de vrouwenhulpverlening
dienstencentrum sport 1977 Lokale Dienstencentra (LDC) in Vlaanderen
Toen het ‘oudemannenhuis’ niet meer volstond…
cover Bert de Turck politiserende hulpverlening uitsnede 1978 Politiserende hulpverlening
Bert de Turck
logo slachtofferhulp Nederland 1978 Slachtofferhulp Nederland
Eerste krantenbericht over schedelmetingen in Huize Assisië 1978 Schedelmetingen in Huize Assisië
De affaire-Huijsmans als schoktherapie voor modern denken
Volkskrant, 28 januari 1981 1981 De aanval op het welzijnswerk
1982 Huiskamers voor prostituees
Veilige rustpunten in een jachtig bestaan
Feestmaaltijd voor Turkse werknemers van Ten Cate/Almelo, met Turks brood en zwarte olijven (1975). 1983 Eerste Minderhedennota
Van (gast)arbeider tot allochtoon naar moslim
Tippelzone in Utrecht 1983 Eerste tippelzone in Haagse Waldorpstraat
Duivels dilemma: gedogen of verbieden?
Logo van stichting Slachtofferhulp Nederland 1984 Slachtofferhulp
De ontdekking van het slachtoffer
Cover Hersenschimmen 1984 Hersenschimmen
Opkomst dementie, start Alzheimer Nederland
campagnebeeld 2011 1988 Witte Woede
Vlaamse welzijnswerkers als strijdende werknemers
 1989 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
Empowerment 1990 Empowerment
Plus est en vous
Memorial voor René Kempenaar, gerealiseerd in 2009, ontworpen door Arno Coenen. Foto: kunst-enzo/ g 1990 René Kempenaar 1954-2007
Markante jongerenwerker uit Almere
1991 Cohortstudies naar het ouder worden
Start longitudinaal onderzoek naar ouder worden
1992 Persoonlijke Toekomst Planning
Regie in eigen hand, vitale netwerken, behulpzame professionals
Nelleke Nicolai 1992 Nelleke Nicolai
Vrouwenhulpverlening en psychiatrie
Logo Centrum Indicatiestelling Zorg 1994 Onafhankelijke Indicatiestelling
Van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd
Een van de vele logo’s van de verschillende Buurtbemiddelingsorganisaties. 1996 Start Buurtbemiddeling
Rotterdam, Zwolle en Gouda beginnen met conflict bemiddeling door burgers
Voorkant Vakblad Sociaal Werk, sinds 2015 de opvolger van Maatwerk. 1998 Van Maatwerk naar Vakblad Sociaal Werk
De ontwikkeling van de vakpers.
Afbeelding mensenrechten 2001 Mensenrechten als leidmotief voor sociaal werk
Cover van het boek van Bart van Nieuwenhuizen. 2004 Maatschappelijk werkster met een kroon
Bij het overlijden van Juliana
Theo Roes nam het initiatief tot de oprichting van de WAR 2007 Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de NVMW/BPSW
Het streven naar een wetenschappelijke basis
Geschiedenis Online Publieksprijs 2015 2015 Geschiedenis Online Publieksprijs 2015
Canon sociaal werk op één na beste historische website
2016 Afscheid van ’allochtoon’
WRR stelt voor het begrip niet meer te gebruiken
Sociaal werk is niet te koop 2016 Marktwerking in de sociale sector
Is sociaal werk te koop?
  2019 Masterclass Canon samenlevingsopbouw
Masterclass afgerond; Canon op 31 januari 2020 gepresenteerd!
Willem van Leeuwen in 2017 (foto Jeroen Dietz) 2020
In Memoriam
Willem van Leeuwen (1955 - 2020)

Webmaster van de Canon vanaf het begin in 2006
Fragment van de cover van de Canon speciaal & passend onderwijs Almere 2020 Canon speciaal & passend onderwijs Almere
Boekeditie - vijftig jaar onderwijsgeschiedenis
Afbeelding van het corona virus 2020 Sociaal werk in tijden van corona
Harry Broekman in 1987 2021 Broekman Bibliotheek
33 jaar opbouwwerk-publicaties
Canon sociaal werk 2022 Canon sociaal werk zoekt creatieve odernemer/uitgever
logo Podcast-serie Canon sociaal werk 2023 PODCAST CANON SOCIAAL WERK
Verhalen uit de geschiedenis van het sociaal werk.
NVvP -statement of regret 2023 Psychiaters betuigen spijt van pathologisering van LHBTIQ+
  2023 Redactie zoekt:
Liefhebbers van de geschiedenis van sociaal werk
Ben Sajet 2023 Biografie: BEN SAJET (1887-1986)
Een leven lang sociale geneeskunde
still uit een NOS-reportage 2023 Schadevergoeding voor falen Jeugdbescherming
Haagse zussen krijgen elk 5000 euro
Kan het verleden helpen? Symposium over erfgoed en sociaal werk 2024 Kan het verleden helpen?
Symposium over erfgoed en sociaal werk - 13 juni 2024
Logo Wil van de Leur-opbouwwerkarchief 2024 UITGAVEN GRADUS HENDRIKS STICHTING
1989-2009
Logo Wil van de Leur-opbouwwerkarchief 2024 Het Wil van de Leur-opbouwwerkarchief