NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Toelichting Canon palliatieve zorg
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste
De digitale canon richt zich op de geschiedenis van de palliatieve zorg in Nederland, een nog relatief jonge sector in het zorglandschap. Toch is er al een rijke geschiedenis opgebouwd en de pioniers hebben boeiende verhalen te vertellen die inspirerend zijn voor de toekomst van de sector. In 25 vensters brengen we die in beeld. Namen en begrippen die bekend in de oren klinken (zoals Kübler-Ross, Saunders, een Bijna Thuis Huis) krijgen zo een historisch kader.


Deze Canon palliatieve zorg werd op woensdag 14 december 2016 door VWS-staatssecretaris Martin van Rijn gelanceerd tijdens de opening van het 6e Natrionaal Congres Palliatieve Zorg in congrescentrum De Werelt in Lunteren. In zijn toespraak sprak Van Rijn zijn waardering uit voor een sector die bereid is te leren van de geschiedenis waar ze deel van uitmaakt. Daarbij haalde hij de woorden aan van Marie Kamphuis die het motto van het Canon sociaal werk-project vormen: "Men ziet van de toekomst ongeveer evenveel als het inzicht in het verleden reikt."Voordat hij aan zijn toespraak begon had hij zandprinses Rosa van der Vjjver een schaal zand overhandigd waarmee zij op virtuoze wijze de geschiedenis van de palliatieve zorg zoals die in de Canon is gedocumenteerd wist te verbeelden.

Deze canon richt zich, net als de andere thema`s die de Canon Sociaal Werk omvat, op toegankelijkheid. Er is daarom gekozen voor korte teksten die op scherm gelezen kunnen worden. Dit is dan ook geen allesomvattende geschiedenis van de sector, er is veel meer te vertellen. Onze canons willen lezers juist enthousiast maken voor dat grotere verhaal en hen er de weg naar wijzen. Zo geven we telkens enkele korte en een paar wat langere leestips mee voor wie meer wil weten over een bepaald onderwerp. In het geheel zijn ook videofragmenten opgenomen van twee getuigenpanels die in maart 2016 door ZonMw georganiseerd werden. Op basis van die bijeenkomsten heeft publiekshistoricus Hugo Schalkwijk een historisch essay uitgeschreven, dat onderdeel vormt van deze Canon.

Het redactiewerk voor deze canon palliatieve zorg lag in handen van Jos van der Lans en Jan Steyaert, beiden hoofdredacteur van de Canon Sociaal Werk. Zij schreven ook een aantal van de vensters. Andere auteurs waren Marc van Bijsterveld, Adri Bolt, Rob Bruntink, Fuusje de Graaff, Carlo Leget, Inge van Trigt en Evert van der Veen. Deze auteursploeg werd bijgestaan door een redactieraad die doorheen het proces acht keer bij elkaar kwam. Daaraan namen deel: Gert van den Berg (voorzitter, voormalig directeur Nederlandse Patiënten Vereniging), Saskia Teunissen (hoogleraar palliatieve zorg met als aandachtsgebied hospicezorg, UMC Utrecht), Corry van Tol (voormalig directeur hospice Kuria), Kris Vissers (hoogleraar pijn en palliatieve geneeskunde, Radboud Universiteit Nijmegen) en Wouter Zuurmond (hoogleraarpijnbestrijding & palliatieve Zorg, VUmc Amsterdam). Deze redactieraad werd ondersteund door Corna van Tol en Marjorie Cohlen (beiden ZonMw).

De canon is een digitaal product en daardoor eenvoudig aan te vullen en te corrigeren, te actualiseren waar nodig. We nodigen iedereen uit om verbetersuggesties door te mailen aan Jos van der Lans en Jan Steyaert.

De Canon Palliatieve Zorg is een onderdeel van de Canon Sociaal Werk, een digitaal platform dat sinds 2007 de geschiedenis van de brede sociale sector en haar onderdelen ontsluit. Zie voor meer informatie de pagina Over de redactie van Canon Sociaal Werk.

De Canon Palliatieve Zorg is mogelijk gemaakt door ZonMw vanuit het programma Palliantie. Meer dan zorg.

Publicatiedatum: 03-12-2016
Datum laatste wijziging :14-12-2018
Aanvullend materiaal
Links
Video

YouTube, 15 dec. 2016 | Op woensdagavond 14 december 2016 werd tijdens de opening van het zesde Nationale Congres Palliatieve Zorg in De Werelt in Lunteren de Canon Palliatieve Zorg gelanceerd. Dat gebeurde op een heel bijzondere wijze. Staatssecretaris Martin van Rijn overhandigde een schaal zand aan Zandprinses Rosa van der Vijver die met het zand op virtuose wijze de geschiedenis van de palliatieve zorg verbeeldde.

YouTube, 15 december 2016 | Op woensdagavond 14 december 2016 lanceerde VWS-staatssecretaris Martin van Rijn de Canon Palliatieve Zorg tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg. Hij stond stil bij de veelal door vrjjwilligers gedragen geschiedenis van de palliatieve zorg en schetste de contouren van zijn beleid, waarin niet de financieringsystematiek de zorg moet bepalen, maar de noodzaak om mensen in hun laatste levensfase de zorg te bieden die nodig is.

eerste   vorige   homepage   volgende   laatste