NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
 Overzicht
BPSW 75 jaar Canon beroepsverenigingen sociaal werk
Toelichting
Fragment voorkant boekeditie Boekeditie Canon beroepsverenigingen sociaal werk
Vanf 24 november 2022 leverbaar
Zeeburgerdorp 1927, woonopzichteres mejuffrouw Schuurmans met kinderen van bewoners. 1903 Verenigingen van Woningopzichteressen
Vrouwenemancipatie en beroepsontwikkeling – de voorlopers
1903 – politieke tekening Albert Hahn over de spoorwegstaking. 1904 Waarom is sociaal werk in Nederland maatschappelijk werk gaan heten?
De NBMW kende een bescheiden logo. 1947 Nederlandse Bond van Maatschappelijk Werkers (NBMW)
Logo van de IFSW 1958 International Federation of Social Workers (IFSW)
Internationale samenwerking beroepsverenigingen sociaal werk
Bertje Jens schrijft eerste beroepscode 1962 Bertje Jens schrijft eerste beroepscode
Actiegroep Het Roze Pamflet zorgde in 1970 voor het eerste protest van medewerkers in de jeugdzorg. 1969 Beroepsvereniging en samenleving
Beleidsbeïnvloeding, politiseren en sociaal activisme
Trouw, 26 maart 1970 1970 De zaak-Christientje
...en de insubordinatie (ongehoorzaamheid) van Gerard van de Ven
Studieboek uit 2022 van de hand van Jurja Steenmeijer 1970 De strijd om professionele autonomie
De spanning tussen de eisen van het beroep en die van de werkgever
Maatschappelijk werker Julius van der Werf 1974 De arrestatie van Julius van der Werf
Rechtszaak over professionele autonomie
Logo van het NOW 1978 Nederlandse Organisatie van Welzijnswerkers (NOW)
Een open en brede beroepsorganisatie
Volkskrant, 28 januari 1981 1981 De aanval op het welzijnswerk
Logo Marie Kamphuis Stichting 1988 Marie Kamphuis Stichting (MKS)
Schakelen tussen werkveld en wetenschap
Voorkant eerste brochure van het NIZW in 1990. 1989 Het bestel op de schop
Grote verscheidenheid aan organisaties, weinig power
SKJ: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd begint in 2014. 1990 Start Beroepsregister
Opmaat voor wettelijk erkenning
Voorkant Vakblad Sociaal Werk, sinds 2015 de opvolger van Maatwerk. 1998 Van Maatwerk naar Vakblad Sociaal Werk
De ontwikkeling van de vakpers.
Richtlijnen in de jeugdhulp  en jeugdbescherming worden  vanaf 2010 ontwikkeld. 2003 Eerste professionele richtlijn
Voortschrijdende standaardisering van de beroepsuitoefening
Cover van het boek van Bart van Nieuwenhuizen. 2004 Maatschappelijk werkster met een kroon
Bij het overlijden van Juliana
2008 Onderwijsaanbod en beroepspraktijk
De moeizame relatie tussen beroepsopleiding en beroepspraktijk
Logo BPSW sinds 2015 2015 Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
Naar een sterk merk ‘sociaal werk’
voorkant brochure 2022 Beroepsprofiel van de sociaal werker
Wat hebben sociaal werkers gemeenschappelijk?