NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Canon beroepsverenigingen sociaal werk
Toelichting
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste
Op 24 november 2022 vierde de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) haar 75e verjaardag. Daarvoor heeft de vereniging, die sinds 2015 onder deze naam actief is, al haar voorlopers meegerekend. Niet meer dan terecht, want er loopt een rechte historische lijn van de Nederlandse Bond van Maatschappelijk Werkers, die in 1947 werd opgericht, naar de huidige BPSW.
Over wat er in de tussenliggende periode allemaal is gebeurd is tot nu toe relatief weinig bekend. Wie meer wil weten over de geschiedenis van de beroepsverenigingen van sociaal werkers was aangewezen op publicaties waar deze zijdelings aan bod komt, zoals bijvoorbeeld in de Canon maatschappelijk werk. Een echt overzicht ontbrak.

Vijftien vensters
Deze Canon beroepsverenigingen sociaal werk brengt daar verandering in. De BPSW heeft haar 75e verjaardag aangegrepen om samen de redactie van de Canon sociaal werk haar geschiedenis in kaart te brengen in de vorm van een Canon. In vijftien vensters wordt de geschiedenis van de verschillende beroepsverenigingen geschetst aan de hand van belangrijke gebeurtenissen. In vijf ’extra’ lemma’s worden bovendien specifieke kwesties of gebeurtenissen uit de doeken gedaan als aanvulling en ondersteuning op de vijftien vensters.
De Canon begint bij de eerste beroepsvereniging, de Vereniging van Woningopzichteressen en eindigt in 2022 met het laatste beroepsprofiel voor alle sociaal werkers. In de tussenliggende periode komen alle aspecten aan de orde waar een beroepsvereniging van sociaal werkers zich in de loop der geschiedenis mee bezig heeft gehouden. En dat is veel: de beroepscode, beroepsprofielen, de strijd om erkenning van het vak, maar ook om het verwerven van professionele autonomie en nog veel meer. Bij elkaar vertellen deze vijftien vensters het verhaal hoe het vak sociaal werk zich in de loop der decennia heeft ontwikkeld.

Boekeditie
Van deze Canon beroepsverenigingen sociaal werk is een boekeditie gemaakt, die tegelijkertijd met deze digitale Canon op 24 november 2022 is gelanceerd op het feestelijke congres dat de BPSW op die dag organiseerde ter gelegenheid van haar 75e verjaardag. De boekeditie is als verjaardagsgeschenk naar alle leden van de BPSW verzonden. Wie het boek wil aanschaffen kan een of meerdere exemplaren bestellen via deze pagina.

De Canon beroepsverenigingen sociaal werk is een gezamenlijk project van de BPSW en de redactie van de Canon sociaal werk. De samenstelling was in handen van Jan Willem Bruins (directeur van de BPSW) en Jos van der Lans (eindredacteur van de Canon sociaal werk). Zij schreven ook een aantal vensters. Overige auteurs zijn: Anoushka Boet, Eelco Boss, Josien Hofs, Marc Hoijtink, Jurja Steenmeijer en Jan Steyaert.

De noodzaak van een podium
Het is goed om te melden dat deze Canon niet de pretentie heeft van een alles omvattende geschiedschrijving van beroepsverenigingen in het sociaal werk. Daarvoor is nog veel meer onderzoek nodig. Het zou geweldig zijn als er in de nabije toekomst iemand opstaat die deze geschiedenis nog diepgravender onderzoekt en te boek stelt.

Wat we zowel met de digitale als papieren Canon vooral willen bereiken is laten zien dat sociaal werk, ondanks de grote verscheidenheid, een vak is dat bij uitstek een podium nodig heeft waarop professionals met elkaar hun ervaringen, hun kennis, maar ook hun dilemma’s, hun twijfels en overwegingen kunnen delen en kunnen aanpassen aan de voortdurend veranderende omstandigheden. Dat podium, zo leert de geschiedenis, wordt geleverd door een krachtige en dynamische beroepsvereniging.

Jan Willem Bruins
Jos van der Lans

Deze Canon beroepsverenigingen sociaal werk is tot stand gekomen met financiële steun van de BPSW.

Publicatiedatum: 04-11-2022
Datum laatste wijziging :07-11-2022
Extra
Links
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste