NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
HONDERD JAAR SOCIALE ARBEID. Portretten uit de geschiedenis van het maatschappelijk werk.

HONDERD JAAR SOCIALE ARBEID. Portretten uit de geschiedenis van het maatschappelijk werk.

Auteur: Berteke Waaldijk, Jaap van der Stel en Geert van der Laan (red.)

€ 20.00

eerste   vorige   webshop    
In deze uitgave worden mannen en vrouwen geportretteerd die de afgelopen eeuw hun stempel hebben gedrukt op het maatschappelijk werk. Achtereensvolgens: Helène Mercier (1839-1910), Marie Muller Lulofs (1854-1954), Th. W. Van der Woude (1863-1946), Gezina Bähler-Boerma (1874-1953), Mr. J. Everts (1882-1954), monseigneur Frencken (1886-1946), Arie Querido (1901-1983), Marie Kamphuis (1907-2004), Jaap Koekebakker (1907-1981), Herman Milikowski (1909-1989) en Bertje Jens (1913-2009).

Al deze mensen kenden de rol van hulpverlener, in meerdere of mindere mate, van binnen uit. Hun ideeën waren echter niet altijd afkomstig uit de praktijk van het sociaal werk. Soms kwamen hun vernieuwingen voort uit politiek geïnspireerde opvattingen, uit religieuze overtuiging of uit meer filosofische uitgangspunten. Vaak waren het ook wetenschappelijke inzichten die werden aangewend voor de modernisering van het maatschappelijk werk.

Deze erflaters gaven allen op een persoonlijke manier vorm aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken en individuele noden. Hun beweegredenen zijn geworteld in hun persoonlijke levensgeschiedenissen. Dat maakt de beschrijvingen van hun leven en werk interessant voor de geschiedenis van het maatschappelijk werk. De auteurs van dit boek maken duidelijk hoe de ontwikkeling van ideeën verweven is met de biografieën van de personen die deze ideeën uitdroegen.

Dit perspectief op het verleden biedt denkstof voor actuele dilemma’s en vraagstukken. HONDERD JAAR SOCIALE ARBEID, PORTRETTEN EN PRAKTIJKEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN HET MAATSCHAPPELIJK WERK is onder redactie Berteke Waaldijk, Jaap van der Stel en Geert van der Laan samengesteld ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de eerste school voor maatschappelijk werk te Amsterdam.

ISBN: 90 232 3485 5
180 pagina’s
Uitgeverij: Van Gorcum - Assen

eerste   vorige   webshop