NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Canon maatschappelijke opvang

Canon maatschappelijke opvang

Auteur: Catharina Th. Bakker, Jan Jumelet, Jos van der Lans, Hans Opbroek, Bernd Timmerman (red.)

€ 15.00

    webshop   volgende   laatste
De geschiedenis van opvang van ontheemden, bedelaars, armoezaaiers en zwervers is een verhaal vol herhalingen. Tegenwoordig stuiten vluchtelingen uit Azië en Afrika op gesloten deuren, vroeger werden guur ogende marskramers en bedelaars aan de stadspoorten geweerd. In de negentiende eeuw sprak men van ‘domicilie van onderstand’, tegenwoordig heet het ‘regiobinding’, maar het idee is hetzelfde: liever geen vreemde snuiters. Tegelijkertijd zijn er altijd deuren opengegaan. Zijn er altijd mensen geweest die zich het lot van de thuislozen, van ontheemden aantrokken en hen een dak boven het hoofd boden. Bed, bad en brood – het is van alle eeuwen.

Het boek Canon maatschappelijke opvang is de papieren verwerking van de digitale site: canonopvang.nl. Aan de hand van 24 vensters geeft het boek een inkijk in de historische achtergronden van de zorg voor mensen die ontheemd zijn geraakt, heden ten dage samengevat onder de term dak- en thuislozen. Elk venster vertelt een verhaal over een opmerkelijke gebeurtenis of trend in deze geschiedenis van insluiting/uitsluiting, een proces dat eigenlijk zo oud is als de mensheid. Het achterliggende idee is dat de Canon professionals en betrokkenen bij de opvangsector het gevoel wil geven dat ze deel uitmaken van een geschiedenis die de moeite van het vertellen waard is.

Klik hier om de digitale (pdf)versie te bekijlken.
    webshop   volgende   laatste