NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Kwetsbare kinderen

Kwetsbare kinderen

Auteur: De groei van professionele zorg voor de jeugd

€ 15.00

eerste   vorige   webshop   volgende   laatste

Speciale CANON-aanbieding:

Winkelprijs: € 19,99


Over de inhoud van Kwetsbare kinderen:

→ De geschiedenis leert dat een focus op lichte problemen erger kan voorkomen, maar ook de zorgvraag verder kan aanjagen.
→ Leer- en opvoedproblemen worden steeds gemakkelijker gemedicaliseerd. Dit boek laat zien hoe dat proces is ontstaan.
→ Een dynamisch perspectief op zorg voor de jeugd laat zien dat labels en diagnosen meebewegen met de zorgen en de gekozen remedies van een cultuur.
→ Dit boek onderstreept dat het aanbod van zorg voor de jeugd mede de vraag bepaalt.
→ ... dat nieuwe remedies voor oude problemen, zoals lastige kinderen, ondanks alle voortschrijdend inzicht niet per se een verbetering betekenen.

Hoewel Nederlandse kinderen volgens UNICEF de gelukkigsten ter wereld zijn, lijden zij meer dan ooit tevoren aan aandoeningen waarvoor speciale zorg is geïndiceerd, zoals dyslexie en ADHD. Kinderen lijken steeds kwetsbaarder te worden, terwijl er steeds meer mensen klaar staan om dat te voorkomen. Sinds de 19e eeuw zijn immers steeds meer professionals en wetenschappers zich gaan bezighouden met de zorg voor kinderen.

Kwetsbare kinderen. De groei van professionele zorg voor de jeugd geeft inzicht in het ontstaan van deze paradox. Dat is nodig voor uitzicht op een oplossing van deze problematiek. Het boek schetst de geschiedenis van de preventieve zorg voor kinderen, gericht op het bevorderen van gezondheid en welzijn. Het zoomt daarbij in op epidemische aandoeningen als pokken, tbc, zenuwen, leer- en opvoedingsmoeilijkheden en ADHD.

Nelleke Bakker was universitair hoofddocent historische pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij heeft als geen ander zicht op de omgang met fysieke en mentale aandoeningen van kinderen in het verleden, die mede door toedoen van al die professionele zorg epidemische vormen konden aannemen. Ze laat zien hoe deskundigen, ondanks hun inzet, via zorgarrangementen en kinderstudie de gestelde doelen vaak niet bereikten en zelfs het belang van kinderen niet dienden. Op deze wijze draagt zij stof aan tot bezinning.

eerste   vorige   webshop   volgende   laatste