NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
2024 Kan het verleden helpen?
Symposium over erfgoed en sociaal werk - 13 juni 2024
eerste   vorige   homepage  
 
Programma is nog in ontwikkeling en dus onder voorbehoud.

Dit symposium beoogt de FARO-uitvoeringsagenda te introduceren en toe te passen in het sociaal domein. Deze agenda streeft naar actieve participatie in het cultureel en immaterieel erfgoed. Erfgoed is niet iets ouds en stoffigs, maar een werkelijkheid waar iedereen in leeft en dus op kan reflecteren. Het symposium probeert een actieve wisselwerking tot stand te brengen tussen het sociale domein en de wereld van het erfgoed. Twee werelden die relatief los van elkaar opereerden, maar veel voor elkaar zouden kunnen betekenen. Zo kan het symposium een voedingsbodem bieden voor verrassend nieuwe initiatieven.
13 juni 2024: 13.00–17.30 uur

symposium over erfgoed en sociaal werk

Kan het verleden helpen?

Met inleidingen en bijdragen van:

Jos van der Lans, Jeroen Overweel, Machteld Linssen,
Jan Willem Bruins, Paul van Trigt, Frans Soeterbroek,
Celien Stevens & Diederick Nuyttens

Workshops over:

Gemeenschapsvorming, community building, buurtmusea;
storytelling; voorwerpen, verhalen & herinneringen;
oude gebouwen & terreinen - nieuw elan.

Organisatie:
Canon sociaal werk
Historisch Centrum Sociaal Werk (i.o.)

in samenwerking met:
Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE/FARO-team)
Movisie / Tijdschrift voor sociale vraagstukken
Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)

In een unieke historische locatie:

Bartholomeus Gasthuis (sinds 1367)
Lange Smeestraat 40 ▌3511 PZ Utrecht

Toegang gratis

Aanmelden: info@canonsociaalwerk.euPublicatiedatum: 01-02-2024
Datum laatste wijziging :01-02-2024
Links
eerste   vorige   homepage