NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Sociaal werker van het jaar Sinds
2011
Procedure
Organisatie
Achtergrond
Overzicht
Sorteren op jaar 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22
Op winnaar
 Overzicht
Nanneke Jager

2021

Nanneke Jager
Functie ten tijde van verkiezing: Buurtwerker Volkswijk Groningen

Juryrapport: ‘Nanneke focust op vrouwenwerk, maar er zitten heel veel verschillende aspecten van sociaal werk in haar werk. De theaterprojecten rond discriminatie en racisme bijvoorbeeld sluiten goed aan bij de 'black lives matter' beweging en de omgang met institutionele discriminatie.’

Nanneke: 'De maatschappelijke meerwaarde van het sociaal werk kon ik door de aandacht “van de daken” schreeuwen. De gemeente is geneigd om pas actie te ondernemen als er een probleem is. Maar wij, als sociaal werkers, werken preventief.'

Meer informatie

Marloes Olde Hampsink

2020

Marloes Olde Hampsink
Functie ten tijde van verkiezing: wijkcoach opvang, wonen en zorg

Juryrapport: 'Marloes staat voor haar werk en is een overtuigende gesprekspartner. Mooi hoe zij ook binnen de ondersteuning aan dak- en thuislozen inzet op preventie. Haar motto: `Wonen is de basis!`'

Marloes: `Preventie is belangrijk en wonen is de basis; naast meer welzijn levert het ook een grote kostenbesparing op.`

Meer informatie

Simone Duin

2020

Simone Duin
Functie ten tijde van verkiezing: Sociaal Werker A - jeugd

Juryrapport: 'Simone is enthousiast, ondernemend en bevlogen. Ze maakt duidelijk wat de kracht is van jongerenwerk als preventie-instrument. Ze is overal zichtbaar, off- én online, en is sterk gericht op samenwerking.'

Simone: ‘Je leert je bescheidenheid te laten varen en dit prachtige betekenisvolle vak voor het voetlicht te brengen. Ook gingen en gaan er deuren open, waardoor ik mijn expertise met anderen mag delen, bijvoorbeeld bij het ministerie van VWS.’

Meer informatie

Marcel van Eck

2020

Marcel van Eck
Functie ten tijde van verkiezing: gezinswerker Buurtteam Utrecht

Juryrapport: 'Marcel heeft een sterke visie op de ontwikkeling van sociaal werk. Marcel is een verbinder; rond multiproblematiek binnen de gezinnen die hij ondersteunt en met de wijk- en buurtteams, maar ook tussen wetenschap en praktijk.'

Marcel: 'Sociaal werkers zouden van mij ook hun stem meer mogen laten horen in het debat in het sociaal domein. Daaraan heb ik als winnaar van de verkiezing bij kunnen dragen.'

Meer informatie

Norbert Wijnhofen

2019

Norbert Wijnhofen
Functie ten tijde van verkiezing: Sociaal psychiatrisch werker bij Sterker sociaal werk

Juryrapport: ‘Norbert maakt op innovatieve wijze de verbinding tussen de psychiatrie en het sociaal domein. Voor die bewoners, die dat het hardste nodig hebben in de buurt en de wijk.’

Norbert: ‘Ik maak me sterk voor de sociale psychiatrie. Voor het balanceren tussen normaliseren en verbijzonderen.’

Meer informatie

Sjef van der Klein

2018

Sjef van der Klein
Functie ten tijde van verkiezing: Sociaal werker – buurtondersteuner

Juryrapport: ‘Door een veelheid aan initiatieven laat hij zien wat sociaal werk is: aansluiten bij mensen waar zij zijn. (…) In zijn optreden laat hij zien dat iedereen blijft meetellen in deze maatschappij.’

Sjef: 'Op een gegeven moment ging er geen week voorbij dat ik mij niet inzette als ambassadeur. Mijn netwerk breidde zich snel uit; van BPSW tot het ministerie van VWS maar ook lokale politiek wist ik steeds beter te vinden.'

Meer informatie

Mariska Overgaag

2017

Mariska Overgaag
Functie ten tijde van verkiezing: wijkcoach

Juryrapport: ‘Mariska is ondernemend, ze verbindt mensen en netwerken en kan zakelijk kijken naar wat sociaal werk kan betekenen voor mensen. Ze focust op datgene wat ze wil bereiken. Ze is een drijvende kracht als het gaat om het op de kaart zetten van schuldenproblematiek.’

Mariska: ‘Een maatschappelijk werker komt hulp brengen, dat heeft een heel ander effect dan wanneer er een deurwaarder aan de deur komt om iets te halen. Ik wil dat mensen weer geluk ervaren in plaats van aan het overleven zijn.'

Meer informatie

Nora el Abdouni

2015

Nora el Abdouni
Functie ten tijde van verkiezing: Sociaal werker (psychosociaal hulpverlener)

Nora el Abdouri werd genomineerd vanwege haar werk met meiden die te maken hebben met seksueel of relationeel geweld; een bijzondere combinatie van samenwerking met politie, het benutten van de kracht van het zelf organiseren en de gedreven inzet van sociaal werk.

Nora: ‘Sociaal werkers zijn extreem bescheiden, terwijl de beroepsgroep onmisbaar is. Wat ik leerde is het sociaal werk positioneren en onze stem te laten horen. Niet alleen die van mezelf, maar van het vak als geheel, in al zijn verscheidenheid.’

Meer informatie

Jenny Zwijnenburg

2014

Jenny Zwijnenburg
Functie ten tijde van verkiezing: Sociaal werker

Juryrapport: 'Ze kijkt naar kansen en vergroot empowerment van burgers. Ze stimuleert wederkerigheid in haar wijk. Zo creëert ze een vangnet voor eenzame bewoners met chronisch psychosociale problematiek, door hen te ontmoeten, te steunen en een goede maaltijd voor hen te verzorgen.

Jenny: ‘Iedereen draagt bij. Mensen helpen elkaar. Iedereen is van betekenis voor de groep. Er ontstaan hechte onderlinge banden, waardoor sociaal isolement wordt verlicht.’

Meer informatie

Evalien Verschuren

2012

Evalien Verschuren
Functie ten tijde van verkiezing: Coördinator Centrum jeugd en gezin

Juryrapport: ‘Evalien is een natuurtalent, een combinatie van persoonlijkheid en vakmanschap. Ze ziet talenten van mensen en kan hen activeren om zelf dingen op te pakken. Haar motto “niet plannen, maar doen” past goed in deze tijd.'

Evalien: ‘In de rol van Sociaal Werker van het Jaar kon in het werk de status geven die het toekomt. Ik kon laten zien dat wat sociaal werkers doen, er ook echt toe doet.’

Meer informatie

Glimina Chakor

2012

Glimina Chakor
Functie ten tijde van verkiezing: Aandachtfunctionaris zorg voor Jeugd / Casusregisseur Jeugd en huiselijk geweld

Winnaar publieksprijs (eenmalig) | Juryrapport: ‘Glimina Chakor is een excellente professional die zich onderscheidt door innovatief vakmanschap, die een verbindende schakel is in de wijk/buurt en die de toegevoegde waarde van het welzijnswerk zichtbaar maakt.

Glimina: ‘Ik vind het belangrijk vrouwen te activeren en te stimuleren. Met veel geduld en door te kijken naar mogelijkheden. En zien wat buurtbewoners zelf vaak niet kunnen zien, en dan op zoek te gaan naar wat er in hun situatie wél kan.’

Meer informatie

Wil Vugts

2011

Wil Vugts
Functie ten tijde van verkiezing: Opbouwwerker Welzijn Eindhoven

Juryrapport: ‘Wil Vugts werkt vanuit een duidelijke visie op Welzijn Nieuwe Stijl aan succesvolle matches en participatie van mensen in de wijk. Hij draagt dit ook over aan collega’s.’

Wil: ‘De kunst is om individuele vragen om te zetten in een collectieve aanpak. Hieruit zijn onder meer ruilcirkels van diensten voor en door inwoners ontstaan, en initiatieven op financieel gebied, waarbij participatie en eigen regie centraal staan. ’

Meer informatie