NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Sociaal werker van het jaar Sinds
2011
Procedure
Organisatie
Achtergrond
Overzicht
Sorteren op jaar 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23
Op winnaar
 Overzicht
Wil Vugts

2011

Wil Vugts
Functie ten tijde van verkiezing: Opbouwwerker Welzijn Eindhoven

Juryrapport: ‘Wil Vugts werkt vanuit een duidelijke visie op Welzijn Nieuwe Stijl aan succesvolle matches en participatie van mensen in de wijk. Hij draagt dit ook over aan collega’s.’

Wil: ‘De kunst is om individuele vragen om te zetten in een collectieve aanpak. Hieruit zijn onder meer ruilcirkels van diensten voor en door inwoners ontstaan, en initiatieven op financieel gebied, waarbij participatie en eigen regie centraal staan. ’

Meer informatie

  
Ontwikkeld door Rstyle