NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Sociaal werker van het jaar Sinds
2011
Procedure
Organisatie
Achtergrond
Overzicht
Sorteren op jaar 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23
Op winnaar
Nora el Abdouni

Winnaar
Sociaal werker van het jaar 2015

Nora el Abdouni

Werkervaring sinds: 2013

Functie ten tijde van de verkiezing: Sociaal werker (psychosociaal hulpverlener)

Functie nu: Eigenaar Unlocking the code, directeur Sociaal Nationaal Zakat Fonds

Loopbaan:

1. Owner Unlocking the code
2. Coördinator Sociaal Werk, Nationaal Zakat Fonds
3. Adviseur Expertise-unit Sociale Stabiliteit, Ministerie van SZW
4. Traumasensitief/psychosociaal hulpverlener, Pretty woman

Nora begon haar loopbaan met individuele casuïstiek als traumasensitief/psychosociaal hulpverlener bij Pretty woman. Tegelijkertijd ging zij zich steeds meer richten op preventie en voorlichting en op deskundigheidsbevordering van sociaal werkers. Dit laatste richtte zich o.a. op hoe je taboeonderwerpen als seksualiteit en huiselijk geweld bespreekbaar kunt maken. Ze breidde het uit naar cultuursensitief werken; het bespreekbaar maken van en interventies ontwikkelen voor gemeenschappen waar schaamte en taboes een grote rol spelen. Uiteindelijk startte zij haar eigen trainingsbureau gericht op multicultureel vakmanschap. Met thema’s als: professionele eenzaamheid en handelingsverlegenheid; het stimuleren en vergroten van intercultureel vakmanschap van sociaal werkers; en het voor iedereen toegankelijk maken van kwalitatieve zorg, onderwijs en hulp. Inmiddels geeft zij trainingen over diversiteit, inclusie en representativiteit aan onder meer bedrijven en organisaties.

Contactgegevens:
Werkadres:noraelabdouni.nl
LinkedIn
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste

Opleiding(en):

Bachelor Social Work, Hogeschool Utrecht


Reden uitverkiezing

Nora el Abdouni werd genomineerd vanwege haar bijdrage aan BloedLink, een project van de Utrechtse organisatie Pretty woman, waar de aanmeldingen binnenstroomden van meiden (veelal met roots in Noord Afrika of het Midden Oosten). De kracht van Bloedlink zit hem in de samenwerking van politie (wettelijke kant), zelforganisaties (eigen beleving, culturele kaders) en sociaal werk (zachte handreiking). Nora: ‘Ik was hiervoor initiatiefneemster vanuit Pretty Woman en zette samen met de betrokken partners een programma op. In 2015 won BloedLink de Hein Roethof veiligheidsprijs. Met deze erkenning en het geldbedrag is het project verder geprofessionaliseerd.’


Betekenis van de uitverkiezing

Nora: ‘Pretty woman was mijn eerste “grotemensen-baan”. Als jonge sociaal werker werd ik Sociaal werker van het Jaar 2015. Ineens besefte ik hoe divers en rijk het sociaal werk is, wat de brede betekenis ervan is en hoeveel impact het werkveld levert aan de samenleving. Bij iedere belangrijke ontwikkeling in de samenleving spelen sociaal werkers een grote rol. Of het nou gaat om slachtoffers bij een ramp of bij een toeslagenaffaire. Sociaal werkers zijn echter extreem bescheiden, terwijl de beroepsgroep onmisbaar is. Wat ik leerde is het sociaal werk positioneren, nog beter te zoeken naar kansen, maar ook onze stem te laten horen. Niet alleen die van mezelf, maar van het vak als geheel, in al zijn verscheidenheid.’

Na haar jaar als Sociaal Werker van het jaar heeft Nora niet stilgezeten. Zij startte als trainer en sociaal ondernemer binnen het onderwijs, bedrijfsleven en sociaal domein. Hiermee kon zij lastig bespreekbare thema’s als culturele sensitiviteit en diversiteit op de kaart zetten. Inmiddels heeft zij een eigen bedrijf: unlocking the code. Daar biedt ze, luchtig doch confronterend, praktische handreikingen, trajecten en leeractiviteiten voor bedrijven. Waaronder een game over breincodes die diversiteit en inclusie tegenwerken. Nora: ‘Zeker als je met mensen werkt is dit essentiële basiskennis. Iedereen doet ertoe.’


Leukste en/of opmerkelijkste ervaring

Nora: ‘Er is heel veel waar ik met plezier op terug kijk en ik vond het een eer om de stem van ons vakgebied te zijn. Ik ben daardoor op plekken geweest waarvan ik het bestaan niet eens kende. Ik sprak toekomstige sociaal werkers en mocht hen inspireren om te doen wat nodig is. Ook kijk ik terug op een mooie kennismaking met het koningspaar; je wordt niet zomaar uitgenodigd voor een Uitblinkerslunch.’


Extra informatie

1. Artikel, Vrouw.nieuws.nl, 13 oktober 2020, Sociaal ondernemer en trainer Nora el Abdouni.
2. Filmpje, Nationaal Zakat Fonds, 13 mei 2020, Leren Vissen.
3. Interview, Vakblad Sociaal Werk, 4 augustus 2016, We zijn allemaal sociaal werkers.
4. Platform JEP, Multicultureel vakmanschap is voor jongerenwerkers noodzakelijk.
5. Artikel, AD, 29 december 2015, Hét jaar van sociaal werker Nora el Abdouni.
6. Filmpje, Hein Roethof Prijs, 26 oktober 2015, Utrechts project wint veiligheidsprijs.
7. Artikel, Zorg+Welzijn, 27 oktober 2015, Pikante foto wordt makkelijk chantagemiddel.
8. Artikel, AD, 26 oktober 2015, Utrecht project wint veiligheidsprijs.
9. Artikel, Zorg+Welzijn,/i>, 8 december 2015, Nora el Abdouni is Sociaal Werker van het Jaar 2015!
10. Nominatiefilmpje.


Publicatiedatum: 05-01-2022
Datum laatste wijziging: 27-01-2024

eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Ontwikkeld door Rstyle