NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
 Overzicht
Canon volkshuisvesting
Toelichting
Het eerste complex rug-aan-rug-woningen Planciusstraat - opgeleverd in 1856. 1852 Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse
Eerste Nederlandse woningbouwvereniging
Cholera-epidemieën veroorzaakten in de 19e eeuw grote aantallen slachtoffers. 1854 Verslag aan den Koning over de vereischten en inrigting van arbeiderswoningen
Het verband tussen huisvesting en gezondheid
Kelderwoningen aan de Zeedijk in Amsterdam - 1900. 1901 De Woningwet
’Zaak van het Rijk, taak van gemeenten’
Woningopzichteres mevrouw Schuurmans met kinderen in de Woonschool Zeeburgereiland - 1927. 1903 Wonen moet je leren
Het woonbeschavingsoffensief
Oprichters Greven en Drucker van de eerste toegelaten instelling uit 1904 1904 Eerste toegelaten instelling
‘Uitsluitend in het belang van verbetering der volkshuisvesting werkzaam’
Annastraat in Philipsdorp in Eindhoven 1910 Fabrieksdorpen
Verlichte ondernemers bouwen woningen voor hun arbeiders
Eerste logo van de NWR 1913 Nationale Woningraad
Vereniging van woningcorporaties
Wibaut naar een tekening van Jacques J. Ottens, jaren twintig. 1915 Ontstaan gemeentelijke woningbedrijven
”Wie bouwt? Wibaut!”
Plaggenhut met bewoners in Drenthe, 1936. 1918 Landarbeiderswet
… en de strijd tegen plaggenhutten
Amsterdamse school 1921 Amsterdamse School
Kwaliteitsarchitectuur voor het volk
Begin 1932 sspeolde er een golf van huurstakingen door het land. 1933 Huurdersverzet en huurbescherming
De betaalbaarheid van woningen
Tegel wederopbouw uit 1945 1945 Woningnood: volksvijand nummer 1
Wederopbouw en het ingrijpen van de overheid
Affiche van tentoonstelling over Goed Wonen in het Van Eesterenmuseum in Amsterdam. 1946 Goed wonen
Smaakvol wonen als unieke en individuele expressie
Sinds 1998 kent Nederland meer koop- dan huurwoningen. 1956 Nationale hypotheekgarantie en eigen woningbezit
’Een eigen huis, een plek onder de zon’
Aardgas - het blauwe goud 1962 ’Aardgas, warmte bij u thuis’
Woningen aan het riool, elektriciteit, aardgas en internet
Aangewezen groeikernen in Nederland 1966 Het maakbare wonen en de ruimtelijke ordening
Van groeikernen tot krimpregio’s
Het symbool van de kraakbeweging 1968 De kraakbeweging
’Leegstand is een misdaad’
Actie-affiche tegen huurverhoging uit 1978 - affichecollectie Geheugen van Nederland. 1972 Georganiseerde huurdersbeweging
’Houd huren betaalbaar’
Huurders zijn niet langer leden van verenigingen maar afnemers van woondiensten. 1972 Van huurder tot woonconsument
Afscheid van woningbouwverenigingen
PvdA-verkiezingsaffiche voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1978. 1977 Stadsvernieuwing als antwoord op cityvorming
’Bouwen voor de buurt’
Ondertekening van het bruteringsakkoord in 1994 1995 Operatie-Heerma
Woningcorporaties op eigen benen
Sjieke nieuwbouw moet de eenzijdige woningvoorraad doorbreken. 1997 Stedelijke vernieuwing
Herstructurering van naoorlogse wijken
Sociale huisvesting als percentage van de totale woningvoorraad, Europa 2012 2005 Uniek in de wereld
Europa, inkomensgrenzen en non-profitorganisaties
2006 Huisvesten van bijzondere doelgroepen
Zorg aan huis
Parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties 2014 Parlementaire enquête woningcorporaties
Uithuilen en opnieuw beginnen