NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Canon volkshuisvesting

Canon volkshuisvesting

Auteur: Wouter Beekers, Jos van der Lans & Margriet Pflug

€ 20.00

eerste   vorige   webshop   volgende   laatste
Deze Canon volkshuisvesting biedt een uniek en toegankelijk overzicht van de rijke geschiedenis van de sociale woningbouw in Nederland. Dat wat anderhalve eeuw geleden begon met ‘eilandjes in een krottenzee’ heeft in onze samenleving mee vorm gegeven en doet dat nog altijd. Het is één van de redenen waarom ons land geen desolate suburbs of ontoegankelijke getto’s kent.

De Canon begint met de eerste filantropische woningbouwvereniging uit 1852 (Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse te Amsterdam) en eindigt met de parlementaire enquête woningcorporaties uit 2015. In de tussenliggende vensters passeren onder meer de Woningwet (1901), de rol van gemeenten (1915), de huurstakingen (1933), de wederopbouw (1945), de ruimtelijke ordening (1966), de kraakbeweging (1968), de huurdersorganisaties (1972), de stadsvernieuwing (1977), de verzelfstandiging (1995) en de stedelijke vernieuwing (1997) de revue. Het laatste venster op de geschiedenis behandelt de parlementaire enquête woningcorporaties in 2015.

Deze boekeditie is de papieren verwerking van de digitale Canon volkshuisvesting die in 2016 verscheen en mogelijk werd gemaakt dankzij de steun van het ministerie van BZK, Aedes en 16 woningcorporaties.

Van deze boekeditie zijn inmiddels vijf drukken verschenen, de eerste in 2016, de vijfde in mei 2021.

eerste   vorige   webshop   volgende   laatste