NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
 Overzicht
Toelichting MO
Canon Maatschappelijke Opvang
1800 De eeuwige uitsluiting
Voorgeschiedenis - Opvang tussen afkeer en barmhartigheid
Verzamelde bordjes die op de huizen in Veenhuizen prijken. 1822 Naar de koloniën
Het verwijderen van bedelarij uit het straatbeeld
Dr. mr. J.R. Thorbecke (1798-1872) 1854 Thorbecke en de Armenwet
Politieke strijd over armenzorg: publiek of particulier?
Logo Leger des Heils 1887 Leger des Heils
De wereld van majoor Bosshardt: helpen met een boodschap
Poster drankbestrijding: Wien ge ook kiest, kiest nooit den alcohol 1891 Opvang van verslaafden
Van drank tot drugs – van bestrijding van het kwaad tot het voorkomen van schade
Afbeelding van Het Hoogeland-kwartetspel uit de jaren twintig - serie moraal 1894 Christelijke landbouwkolonie Het Hoogeland
Heropvoeding onder Gods hoede
Psychiatrische patiënt midden 20ste eeuw 1904 Ontheemd in het hoofd
De omkering van Van Mesdag - van opbergen naar behandelen
Het echtpaar Jonker nam in 1903 het intiatief voor Hulp voor Onbehuisden 1904 Hulp voor Onbehuisden - het echtpaar Jonker
Stedelijke burgerij creëert algemene opvangvoorzieningen
Dakloze Gerard Ingham met bon wegens ’inrichten van slaapplek’. Foto Jean Pierre Reijnen 1912 Eigen daklozen eerst
Het ‘domicilie van onderstand’ op herhaling als ‘regiobinding’
Zeeburgerdorp vormde in 1918 de eerste woonschool. 1918 Woonschool Zeeburgerdorp
Van opvang van asocialen tot Tokkie-amusement
Logo FIOM 1930 Federatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders en haar kind (FIOM)
Van paternalisme naar ondersteuning
Broodpater Gerrit Poels doet in Tilburg zijn dagelijkse ronde. 1968 Gerrit Poels
Persoonlijke inzet geeft opvangsector bestaansrecht
In 2009 starten Douwe Egberts en de  Sti Zwerfjongeren NL een campagne om zwerfjongeren te steunen. 1970 Jongeren, vreemdelingen, vrouwen, verslaafden - nieuwe groepen op straat
Diversiteit en specialisering van de opvang
Logo van de blijf-van-mijn-lijfhuizen 1974 Blijf-van-mijn-lijfhuizen
Van vrouwenmishandeling naar aanpak huiselijk geweld
Oost-Europese daklozen bij de soepbus van het Leger de Heils op de Westerdokskade in Amsterdam. 1980 Soepbus
Hongerhulp - armentafels, gaarkeukens, soepbussen
In 1984 bracht het Vuilharmonisch Orkest haar eerste LP uit - foto Paul Huf 1980 Het Groot Walenburgs Vuilharmonisch Orkest
Van schaamte naar zelfbewustzijn
Midden jaren tachtig waren opvangvoorzieningen vaak van slechte kwaliteit. 1981 De rijksoverheid reorganiseert
Professionele orde in een versnipperde chaos
NIMBY - Elke gemeente krijgt er op enig moment mee te maken. 1985 Nimby - boze burgers
Hoe tolerant is Nederland?
Vanaf 1987 worden asielzoekers opgevangen in AZCs - asielzoekerscentra. 1987 Opvang vluchtelingen in asielzoekerscentra (azc`s)
Van open grenzen naar restrictieve toelating
Daklozenkranten in Nederland 1994 Daklozenkrant en Housing First – zelfredzaamheid
Regie over het eigen leven
Logo van de stichting Eropaf, sinds 2006 erfgenaam van de Vliegende Hollander 1997 De Vliegende Hollander en de eropaf-aanpak
Voorkomen van huisuitzettingen als gevolg van schulden
Movisie-publicatie uit 2008: inleiding op het 8-fasenmodel. 1998 Het 8-fasenmodel
Professionalisering en methodisch werken in de opvang
Gerrit Zalm was de drijvende kracht achter het Plan van Aanpak MO G4 2006 ‘De deal met Zalm’
Het Plan van Aanpak en de vernieuwing van de opvang
2007 Wet maatschappelijke ondersteuning
Op weg naar een participatiesamenleving
Sporten is een even ongedwonge als effectief vliegwiel om te participeren in de samenleving. 2010 Social Inclusion Games - sport en beweging
Een nieuw hoofdstuk in de normalisatie van daklozen?