NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
 Overzicht
Paus Johannes III 567 Concilie van Tours
Van armentafels tot voedselbank
Job in discussie met zijn vrienden. 1188 Hospitalen en leprozerieën
Behoeftigen op een voetstuk of in de marge
de heilige Dimpna 1270 De heilige Dimpna
Van hagiotherapie naar gezinsverpleging
Godshuis ’de vette vispoort’, Brugge 1434 Godshuizen
Sociale huisvesting avant la lettre
Juan Luis Vives 1526 Juan Luis Vives
Armenzorg en de opkomst van het humanisme
Eerste kinderdagverblijf 1845 Eerste kinderdagverblijf
Zorg voor het jonge kind, plaatsvervangend ouderschap
Hulpverlening thuis: 1845 De goede werken: Vincentianen en...
Dieu comme but, les pauvres comme moyen
inspecteur generaal van het gevangeniswezen 1849 Edouard Ducpétiaux
Lokaal en internationaal op het voorplan
1851 Willemsfonds - Davidsfonds 1875
Basisinstrumenten voor/van Vlaamse ontvoogding
Emile Moyson (Archief Museum Vlaams Cultuurleven) 1857 Emile Moyson, man voor het volk
Aanzet en uitbreiding van het Gentse socialisme
Landloperij, gevangenis 1866 Wet op landloperij en bedelarij
Landloperskolonie in o.a. Wortel
Antwerps beluik in de Bredestraat rond 1920 1889 Start sociale huisvesting
Wonen en volksemancipatie
1890 Joris Helleputte, corporatisme en verzuiling
De start van het katholieke organisatienetwerk
De arbeidersstand onder de Belgische, Katholieke en Vlaamse vlag 1891 Rerum Novarum - Charter van Quaregnon 1894
De arbeidersstrijd en culturele ontwikkeling in banen geleid
Lodewijk de Raet 1892 Lodewijk de Raet
Volkshogescholen
Adolf Daens 1894 Pieter en Adolf Daens
Geboorte van de christendemocratie
detail van de voorpagina van het tijdschrift Het Liefdewerk (1897) 1897 Don Bosco en de Salesianen
Preventief denken in jeugdwerk en onderwijs
v.l.n.r. Edouard Rémy, Ernest Solvay en Lieven Gevaert 1905 Sociale ondernemers: Rémy, Solvay, Gevaert ... en De Naeyer
Sociaal werk en het bedrijfsleven
Mary Carpenter  en de reformatory, bracht in eind 19e eeuw nieuwe inzichten 1912 Kinderbescherming - Jeugdbescherming 1965
Een lang verhaal met blijvende gevolgen
Sociale scholen 1920 Sociale scholen
Opleidingen sociaal werk, ontstaan en groei
oude logo van OCMW Antwerpen 1925 Van weldadigheid naar C.O.O.
De overheid neemt taken over
Jozef Cardijn 1925 Jozef Cardijn en de KAJ
Arbeidersjeugdorganisatie start in het Interbellum
René Sand 1928 René Sand
De internationale dimensie van het sociaal werk
Achiel van Acker 1944 Achiel van Acker
Sociaal pact
Maria Baers (1883-1959). 1945 Maria Baers en de verdediging van het beroep
Maatschappelijk assistenten en hun beroep(sorganisatie)
Marie Kamphuis 1950 Kamphuis en de internationale theorieachtergrond
Verspreiding en impact van de methodentrias
condooms 1962 Jos van Ussel: van CGSO tot Sensoa
Liberalisering van de seksualiteit
Oude telefoon 1965 Tele-onthaal
De start van telefonische hulpverlening
Sociale Pedagogiek 1966 Sociale Pedagogiek
Academisch onderzoek en sociaal werk
samenlevingsproblemen? 1967 Samenlevingsopbouw: buurt- en opbouwwerk
Sociaal werk in de straat en in de streek
De tweede feministische golf meldt zich. 1970 Vrouwenbeweging en sociaal werk
De link met nieuwe sociale bewegingen
Logo JAC 1972 Jongerenadviescentra
De alternatieve hulpverlening zoekt zijn weg
1990 cover eerste Alert 1974 Welzijnszorgkroniek en Oase
Opstart en vernieuwing vakpers
detail cover van Vrij en Vrolijk. Symptoom van een zieke jeugdzorg. 1974 Vrij en Vrolijk
Slechte zorg en omslag in het welzijnslandschap
1974 Passage 144 & Steven de Batselier
De anti-psychiatrie in Vlaanderen
logo OCMW 1976 van COO naar OCMW
Van gunst naar recht
Herman Deleeck 1977 Herman Deleeck
Het Matteüseffect in de verzorgingsstaat
Robert Clara 1979 Rob Clara
Hulpverlening bij kindermishandeling
cover Hans Achterhuis Markt van welzijn en geluk 1979 Hans Achterhuis - de markt van welzijn en geluk
Van softie tot frontprofessional
Beeldmerk zelfhulp 1980 Zelfhulp: van concurrent naar collega
De cliënt als co-producent van zorg
Rika Steyaert, eerste Vlaamse minister gezin en welzijnszorg 1981 Rika Steyaert
Start, uitbouw en management van het Vlaams welzijnsbeleid
1985 Forensisch welzijnswerk
Een lange en bijzonder complexe historie
heroine wordt klaargemaakt 1985 Straathoekwerk: er op af!
Outreachende hulpverlening
Paula d’Hondt 1989 Paula D`Hondt: een koninklijk commissaris
Migratie en integratie in één adem
Logo Sociaal Impulsfonds Antwerpen. 1989 De fondsenkaravaan
Fondsen voor armoedebestrijding en integratie
1992 Hulp in beeld
ICT ontmoet de hulpverlening
Spaarvarken 1994 Algemeen Verslag over de Armoede
Herontdekking van armoede
Symbool toegankelijkheid 1995 De samenleving heeft een handicap
Van handicap naar beperking, opkomst sociaal model
Vlaams parlement 1998 Integrale jeugdhulp
Het belang van goede samenwerking
Frank Vandenbroucke, foto by http://www.jasperwiet.be/ 1999 De actieve welvaartstaat
Grondige renovatie van de verzorgingsstaat