NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Sociaal werker van het jaar Sinds
2011
Procedure
Organisatie
Achtergrond
Overzicht
Sorteren op jaar 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23
Op winnaar
Nanneke Jager

Winnaar
Sociaal werker van het jaar 2021

Nanneke Jager

Werkervaring sinds: 1992

Functie ten tijde van de verkiezing: Buurtwerker Volkswijk Groningen

Functie nu: Sociaal buurtwerker Vinkhuizen en Sociaal groepswerker Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn

Loopbaan:

1. Sociaal buurtwerker Vinkhuizen en Sociaal groepswerker Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn, Groningen
2. Consulent integratie en emancipatie MJD, Groningen
3. Inburgeringscoach + NT2 (Nederlands als Tweede taal) docent, Groningen
4. Oprichter community centre in Cambodja


Contactgegevens:
Werkadres: Wij Groningen
Boraxstraat 2
9743 VP Groningen

LinkedIn
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste

Opleiding(en):

Hbo sociaal werk, Hanzehogeschool Groningen


Reden uitverkiezing

Juryrapport: ‘De breedte die Nanneke biedt, is heel interessant. Zij focust weliswaar specifiek op vrouwenwerk, maar dan wel heel breed. Er zitten heel veel verschillende aspecten van sociaal werk in haar werk. De theaterprojecten rond discriminatie en racisme bijvoorbeeld gaan over een heel actueel thema wat aansluit bij de 'black lives matter' beweging en de vraag hoe je kan omgaan met institutionele discriminatie.’

Nanneke Jager richt zich op participatie en activering van wijkbewoners, en specifiek op vrouwen met een migratie achtergrond in de wijk Vinkhuizen in Groningen. Via ontmoeting en de ketenaanpak Taal-Participatie-Arbeidsmarkt haalt ze talenten van deze bewoners naar boven, waardoor hun zelfvertrouwen groeit en ze (weer) meedoen in de wijk en maatschappij. Ze werkt actief samen met diverse instellingen in Groningen en maakt hierin het belang van sociaal werk zichtbaar. Ze is een ervaren sociaal werker die haar kennis graag doorgeeft aan de nieuwe generatie sociaal werkers.


Betekenis van de uitverkiezing

Nanneke: ‘De maatschappelijke meerwaarde van het sociaal werk is nog onbekend en door alle aandacht die ik kreeg kon ik het overal “van de daken” schreeuwen. De gemeente is geneigd om pas actie te ondernemen of geld toe te kennen als er een probleem is. Maar wij, als sociaal werkers, werken preventief. We zijn actief in het signaleren van kleine problemen die mogelijk groot kunnen worden, en ondernemen actie in een vroegtijdig stadium.Dit scheelt heel veel geld voor zwaardere hulpverlening en laat de burger meer in zijn waarde. Ook het groepswerk heb ik weer onder de aandacht kunnen brengen. Bewoners helpen zo elkaar, doen weer mee en krijgen de informatie die nodig is om op eigen benen te staan en te kunnen participeren in de wijk of stad.’


Leukste en/of opmerkelijkste ervaring

Nanneke: ‘De media aandacht, dat was een heel nieuw fenomeen voor me. Ik heb direct ook bewoners aan het woord gelaten, ondanks corona is dat toch gelukt. Dat de bewoners van de wijk trots op mij waren en dat uitspraken was ook fijn. Vaak zeggen mensen wat niet goed is in plaats van wat wel goed is, dus dit was hartverwarmend.’


Extra informatie

1. Artikel, Sociaal Werk werkt!, februari 2022, Digitale zelfredzaamheid is nodig om mee te kunnen doen.
2. Artikel, Zorgkrant Groningen, december 2021, Gelijkheid is het sleutelwoord.
3. Artikel, Dagblad van het Noorden, 2 december 2021, Koken, kletsen & samenwerken.
4. Interview, Vakblad Sociaal Werk, #4 2021, Ik ga sociaal werk zichtbaarder maken.
5. Interview, Sociaal Werk werkt!, 2021, 1 november 2021, Je hebt niet overal een dik plan voor nodig.
6. Artikel, Sociaal Werk Nederland, 16 september 2021, Sociaal werkers hebben aan daadkracht geen gebrek, maar wat drijft hen eigenlijk?
7. Artikel, Sociaal Werk werkt!, 6 juli 2021, Richt je hulp niet op één persoon.
8. Artikel en filmpje, OOG omroep Groningen, 26 mei 2021, Nanneke Jager uitgeroepen tot sociaal werker van het Jaar 2021.
9. Dubbelinterview, Sociaal Werk werkt!, 21 april 2022, Mijn verhalen zijn vaak een eyeopener voor wie nooit in deze wijken komt.
Publicatiedatum: 01-04-2022
Datum laatste wijziging: 26-01-2024

eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Ontwikkeld door Rstyle