NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Sociaal werker van het jaar Sinds
2011
Procedure
Organisatie
Achtergrond
Overzicht
Sorteren op jaar 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23
Op winnaar
Glimina Chakor - PUBLIEKSPRIJS

Winnaar
Sociaal werker van het jaar 2012

Glimina Chakor - PUBLIEKSPRIJS

Werkervaring sinds: 2008

Functie ten tijde van de verkiezing: Aandachtfunctionaris zorg voor Jeugd / Casusregisseur Jeugd en huiselijk geweld

Functie nu: Tweede Kamerlid der Staten Generaal voor GroenLinks - PVDA

Loopbaan:

1. Wethouder Groningen, portefeuilles: Stadsbeheer & Reiniging, Groen & Klimaatadaptatie, Duurzaamheid & Circulaire Economie, Inkoop, Integratie & emancipatie, Laaggeletterdheid, Toegankelijkheid, Evenementen, Wijkwethouder Zuid
2. Raadslid, lijsttrekker en fractievoorzitter GroenLinks
3. Onderzoeker Veilig Thuis Groningen
4. Aandachtfunctionaris zorg voor Jeugd / Casusregisseur Jeugd en huiselijk geweld zaken
5. (Buurt)maatschappelijk werker

Contactgegevens:

LinkedIn
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste

Opleiding(en):

Bachelor Social Work, Hanzehogeschool Groningen


Reden uitverkiezing

Juryrapport: ‘Glimina Chakor is een excellente professional die zich onderscheidt door innovatief vakmanschap, die een verbindende schakel is in de wijk/buurt en die de toegevoegde waarde van het welzijnswerk zichtbaar maakt. Glimina is erg sterk in het versterken van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van allochtone vrouwen, ze weet deze vrouwen te activeren en te stimuleren; hiermee geeft zij op krachtige wijze uitvoering aan de acht bakens Welzijn Nieuwe Stijl.’

Glimina Chakor werd voorgedragen door haar werkgever, omdat zij de verbindende factor vormde tussen organisaties in de wijk Paddepoel in Groningen. Een multiculturele wijk waarin zo’n 80 nationaliteiten samenleven. Glimina: ‘Ik vind het belangrijk om de eigen kracht van vrouwen te versterken. Vanuit het gedachtegoed van empowerment wist ik vrouwen te activeren en te stimuleren. Met heel veel geduld en door te kijken naar kansen en mogelijkheden. Mijn visie daarbij was: kennis is macht. Daardoor kon ik zien wat buurtbewoners en klanten zelf vaak niet konden zien, en samen met hen onderzoeken wat er wél kon in hun situatie.’


Betekenis van de uitverkiezing

Glimina: ‘Een prijs winnen is een mooie waardering, maar de opmerkelijkste ervaring vind ik het vertrouwen dat ik door de jaren heen heb gekregen van de mensen die ik heb mogen ondersteunen en begeleiden. Heel even loop je in levens mee en probeer je licht te toveren aan het einde van de tunnel. Je neemt mensen bij de hand om samen een oplossing te vinden; hartverwarmend als wanhoop dan weer hoop wordt’.


Leukste en/of opmerkelijkste ervaring

Glimina: ‘Ik kijk er met heel veel plezier op terug. Als sociaal werker ben je eigenlijk altijd met anderen bezig en nu werd ik als professional zelf in het zonnetje gezet. Dat was onwennig, maar wel een mooie erkenning voor mijn werk en vooral voor het vak sociaal werk. Ik vond het heel bijzonder dat ik uitgenodigd werd om over het vak te spreken, en dat ik geïnterviewd werd. Daarnaast heeft het voor mij ook deuren geopend, waardoor ik op een politiek maatschappelijk niveau betrokken raakte.’


Extra informatie

1. Artikel, Kijk op het Noorden, 10 juni 2021, Ondertekening Charter Diversiteit.
2. Filmpje Reframe, 25 maart 2021, Reframe (duurzaamheid).
3. Interview, Hanzehogeschool Groningen, jrg 2018/19, nr 2, Het roer linksom.
4. Interview, Groninger Gezinsbode, 19 juli 2017, Glimina Chakor portretteert ‘nieuwe Stadjers’.
5. Artikel, Zorg + Welzijn, 12 augustus 2013, De titel heeft deuren geopend.
Publicatiedatum: 05-01-2022
Datum laatste wijziging: 27-01-2024

eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Ontwikkeld door Rstyle