NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Sociaal werker van het jaar Sinds
2011
Procedure
Organisatie
Achtergrond
Overzicht
Sorteren op jaar 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23
Op winnaar
Evalien Verschuren

Winnaar
Sociaal werker van het jaar 2012

Evalien Verschuren

Werkervaring sinds: 1986

Functie ten tijde van de verkiezing: Coördinator Centrum jeugd en gezin

Functie nu: geen

Loopbaan:

1. Coördinator ouder kind centrum, later Centrum Jeugd en Gezin (opgegaan in wijkteam)
2. Betrokken bij behoefte-onderzoeken in de wijk)
3. Coördinator buurtcentrum (in combi met peuterspeelzaal en basisschool): Ontmoeting en activiteiten organiseren en faciliteren
4. Peuterspeelzaal: Met name gericht op de ouders, bijvoorbeeld koffieochtenden met opvoedthema'sContactgegevens:

LinkedIn
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste

Opleiding(en):

Kinder- en jeugdverzorging


Reden uitverkiezing

Juryrapport: ‘Evalien is een natuurtalent. Bij haar is sprake van een combinatie van persoonlijkheid en vakmanschap. Ze heeft een groot hart en oog voor iedereen. Ze ziet talenten van mensen en kan hen activeren om zelf dingen op te pakken. Haar motto “niet plannen, maar doen” past goed in deze tijd. Nadat ze een activiteit in gang heeft gezet, durft ze het ook los te laten. Evalien is iemand die haar collega’s en vrijwilligers veel vertrouwen geeft. Ze is daarnaast een zeer laagdrempelig persoon. Dit is ze ook in haar contacten met andere organisaties en de gemeente.

Ze verbindt zowel op cliëntniveau als op organisatieniveau. Daarnaast is ze innovatief; denk aan de soepinloop voor professionals in de wijk en het opzetten van een kledingruilwinkeltje. Ze speelt in op initiatieven van burgers, geeft hen de ruimte en stimuleert en faciliteert hen. Dit past helemaal binnen Welzijn Nieuwe Stijl. De jury is van mening dat Evalien een top sociaal werker is en heeft haar daarom gekozen als Sociaal Werker van het Jaar 2012.’


Betekenis van de uitverkiezing

Evalien kreeg in het jaar dat ze Sociaal Werker van het Jaar was veel aanbiedingen om lezingen en workshops te geven over multiprobleemgezinnen en het Nieuwe Werken/Welzijn Nieuwe Stijl. Ook ging zij op werkbezoek en ontving mensen op haar eigen locatie. Daar zorgde zij dat er ook moeders waren om hun verhaal te vertellen aan de aanwezige ambtenaren of wethouder(s). Zoals een van de vrouwen, Bonny. Zij brak met haar criminele man en ontwikkelde zich tot een zelfstandige vrouw en moeder met een betaalde baan. Evalien: ‘Het was in de tijd dat het Nieuwe Werken nog in de kinderschoenen stond, terwijl wij zelfs al full time een gedragswetenschapper in ons team hadden. Op een gegeven moment heb ik gezegd: maar wat jullie bepleiten, dat doen wij al. Tijdens een werkbezoek, van onder meer Micha de Winter, kon ik dat met de moeders laten zien.’

Evalien: ‘De rol en positie van Sociaal Werker van het Jaar gaf mij meer zelfvertrouwen en energie. Daarnaast werd het vak van sociaal werker op een positieve manier benaderd. Ik kon het sociaal werk meer de status geven die het toekomt, er echt voor gaan staan. Daarnaast leerde ik de ambtelijke taal beter spreken, waarmee ik beter kon laten zien dat wat sociaal werkers doen, er ook echt toe doet.’


Leukste en/of opmerkelijkste ervaring

Evalien: ‘Mijn contacten met Micha de Winter. Hij is verbonden aan de opleiding pedagogiek van de Universiteit van Utrecht en bekleedt de facultaire Langeveld-leerstoel op het gebied van maatschappelijke opvoedingsvraagstukken. Hij schreef het voorwoord van mijn boek “Het CJG werkt” en belangrijker nog; hij bevestigde mij dat ik goed bezig was in mijn werk. Daardoor voelde ik mij gesteund.’


Extra informatie

1. Artikel, Groots in Groningen, oktober 2018, Een dierbaar moment.
2. Reportage, Volkskrant, 14 januari 2016, In het ziekenhuis beginnen ze ook niet meteen met opereren. [pdf]
3. Artikel, website Molendrift, Drempels verlagen.
4. Artikel, website Beijnum, CJG en Sociale Wijkteams samen verder.
5. Opvoedvraag, Trouw, 22 januari 2014, Hoe Treed je op tegen het wangedrag van andermans kind?
6. Onderzoek, 100 jaar orthopedagogiek, 2012, Een transitie rondom gezinnen, ontzorgen en normaliseren in theorie en praktijk.
7. Dubbelinterview Micha de Winter en Lucas Meijs, Inzet, juni 2012, De pedagogische civil society is volkomen vanzelfsprekend.
8. Artikel, Zorg+Welzijn, 10 oktober 2012, Evalien Verschuren is Sociaal Werker van het Jaar.
9. Handreiking, NJi, december 2011, De rol van de centra Jeugd en Gezin voor de pedagogische civil society.
10. Artikel, Volkskrant, 10 november 2011, Niet elk kind moet aan de Ritalin. [pdf]


Publicatiedatum: 05-01-2022
Datum laatste wijziging: 27-01-2024

eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Ontwikkeld door Rstyle