NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
BOEKEDITIE - 14.000 exemplaren verspreid!!!!
Vijfde druk beschikbaar
 
  homepage   volgende   laatste

5e druk is van de pers geroldDe belangstelling voor de boekeditie van de Canon volkshuisvesting verflauwt niet. Logisch, want dit boek is en blijft een uniek overzicht van de geschiedenis van de sociale woningbouw in Nederland. De derde druk was in 2020 in een half jaar uitverkocht, de vierde druk in maart 2021 in een maand en sindsdien blijft de vraag aanhouden. Begin mei verscheen daarom al weer de vijfde druk en is de boekeditie van de Canon volkshuisvesting weer verkrijgbaar in een oplage van duizend exemplaren.

Mocht u een bestelling overwegen ter verspreiding onder medewerkers of als scholingsmateriaal aarzel dan niet om hierover met ons contact te zoeken. Stuur daarvoor een mail naar:info@canonsociaalwerk.eu. Of maak gebruik van dit bestelformulier.


Hoe zag het boek er ook alweer uit?

Bekijk de digitale versie


Bij de eerste druk schreven we:
Op 15 november 2016 is de eerste druk van boekeditie van de Canon volkshuisvesting verschenen. Via een intensieve campagne, die in mei van dat jaar was begonnen, hebben een groot aantal woningcorporaties en huurdersorganisaties ingetekend om met elkaar de productie van dit boek mogelijk te maken. Ruim 11.500 boeken vonden in de eerste druk hun weg naar actieve en geïnteresseerde bewoners, adviseurs, architecten, wetenschappers, beleidsmedewerkers, personeelsleden van woningcorporaties, bestuurders en toezichthouders in de sfeer van de volkshuisvesting.

Door dat grote aantal konden we de boeken voor een zeer acceptabele prijs leveren. Dat was veel werk, maar het is de moeite waard gebleken, want het is een prachtig en zeer informatief boek met meer dan 150 illustraties op 104 pagina’s dat met veel lof en waardering werd ontvangen. Kijkt u vooral zelf naar:

de digitale versie.
Inmiddels zijn we dus toe aan de vijfde druk, waarvan we hopen dat ook deze weer snel zijn weg zal vinden naar iedereen die meent dat de geschiedenis van de volkshuisvesting juist nu de moeite van het herinneren waard is. Deze vijfde druk biedt woningcorporaties en huurdersorganisaties opnieuw de kans om bijvoorbeeld voor nieuwe medewerkers of leden van bewonerscommissies exemplaren van de Canon volkshuisvesting af te nemen.

Dit zijn de prijzen voor de vijfde druk:

Totaal aantalPrijs per ex.*
1-2 ex. € 20,-
3 - 10 ex. € 15,-
11 - 25 € 12,50
26 - 50 € 10,00
51 of meer € 7,50
* Prijs exclusief portokosten en 9% btw


Voor bestellingen van meerdere exempplaren kunt u gebruik maken van dit bestelformulier. U kunt het formulier per post sturen of (en bij voorkeur) mailen naar: info@canonsociaalwerk.eu.

Eén exemplaar bestelt u het snelste via onze webshop.

Canon volkshuisvesting
p.a. Vereniging Canon Sociaal Werk
Feike de Boerlaan 31
1019 KS Amsterdam

Email: info@canonsociaalwerk.eu

Bijlagen

1. Bestelformulier organisaties

2. De laatste drukproef van de Canon volkshuisvesting.

3. Voorbeelden van vorige boekedities:
- Canon maatschappelijke opvang,
- Canon zorg voor de jeugd;
- Canon gehandicaptenzorg (vb).

Publicatiedatum: 14-04-2016
Datum laatste wijziging :11-02-2024
Aanvullend materiaal
  • PDF document Jos van der Lans, Margriet Pflug, Wouter Beekers (2016), Canon volkshuisvesting [drukproef - met laatste correcties ]
 
  homepage   volgende   laatste