NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
 Overzicht
Passend onderwijs moet er voor de kinderen zijn die niet in de vakjes passen. Canon speciaal & passend onderwijs
Introductie & toelichting
Henri Daniël Guyot, omstreeks 1875 1790 ‘Instituut tot onderwijzing van Doven en Stommen’ in Groningen
Het ontstaan van dovenscholen in Nederland
Hoog bezoek aan het Instituut in 1810. 1808 Instituut tot onderwijs van blinden
Braille alfabet en cijfers 1837 Braille in Nederland
Ds. van Koetsveld stichtte in Den Haag de eerste ’idiotenschool’. 1855 De idiotenschool van Van Koetsveld
Baanbrekend begin Nederlandse verstandelijk-gehandicaptenzorg en speciaal onderwijs
De eerste klas voor achterlijke kinderen op de school van Meester D. Köhler. 1896 De bijklasse van Meester Köhler
Het begin van het buitengewoon onderwijs
De leerplichtwet verplichtte kinderen van 6 tot 12 jaar tot het volgen van onderwijs. 1901 Leerplichtwet
Startpunt buitengewoon lager onderwijs
P.H. Schreuder en Hermen J. Jacobs 1902 P.H. Schreuder en Hermen J. Jacobs
Pioniers en strijdmakkers Buitengewoon Onderwijs
Voorkant van het eerste nummer van het Tijdschrift van de Vereeniging. 1903 Vereeniging van onderwijzers en artsen
werkzaam aan inrichtingen van onderwijs aan achterlijke en zenuwzieke kinderen
Fragment van affiche uit 1933 van de Vereniging tot bevordering der belangen van slechthorenden. 1908 Emancipatie en belangenbehartiging
Met oprichting Bond van Slechthorenden start strijd om erkenning
logo van het tijdschrift Kinderstudie dat in 1916 voor het eerst verscheen. 1913 Pedologie – ‘De wetenschap van het kind’
Gedragsproblemen in het onderwijs 1915 Psychopatenschool
De onstuitbare groei van het aantal kinderen met gedragsproblematiek – cluster 4
 1916 Staatscommissie
onderzoek tot verbetering van het lot van blinden en halfblinden
In 1919 verscheen de Binet-Herderschêe intelligentietest bij uitgeverij HAGA. 1919 De IQ test
.. en de selectie voor het Buitengewoon Onderwijs
In wat voor onderwijs is het afwijkende kind het meest op zijn plek? 1920 Lager onderwijs wet en wetgeving voor buitengewoon onderwijs
Van buitengewone scholen naar passend onderwijs
Onderwijzer Pier de Boer begon in 1921 in Amsterdam met professionele nazorg. 1921 Pier de Boer - ’ambtenaar van de nazorg’
’Mijn instrumenten zijn mijn schoenen’
Het Seminarium voor Orthopedagogiek is tegenwoordig onderdeel van Hogeschool Utrecht. 1929 Start vakopleiding speciaal onderwijs
Van zaterdagmiddagcursus tot masterstudie
Wilhelmina J. Bladergroen (1908-1983) 1943 Wilhelmina J. Bladergroen (1908-1983)
Moeder van de LOM-school
Materiaal waarmee de SON-test werd afgenomen. 1943 SON-test
Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentietests
De hoorapparten worden steeds kleiner en steeds beter. 1945 Steeds betere hoorapparaten
De revolutionaire ontwikkeling van de audiologie
Per Koninklijk Besluit werd in 1949 het buitengewoon onderwijs uitgebreid tot 14 schooltypen. 1949 Verregaande differentiatie
Buitengewoon Onderwijs groeit uit tot parallel onderwijssysteem
Fragment van het inleidende boek van  A.J.J.M. Ruijssenaars e.a. 1950 Vestiging van de orthopedagogiek
als dé wetenschappelijke discipline van het speciaal en passend onderwijs
Symbool voor slechtziendheid 1951 Slechtziendenonderwijs
Voorkant van de populaire samenvatting van de Contourennota 1975 Contourennota
Kabinet-Den Uyl munt term speciaal onderwijs
Het grootste deel van de slechtziende kinderen volgt regulier onderwijs. 1982 Nieuwe wegen in onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen
Regionalisatie en ambulantisering
Gebarentolk Irma Sluis gaf tijdens coronacrisi een enorme boost aan gebarentaal. 1985 Wederopstanding gebarentaal
’Bevrijding voor de dove’
Doornbos en Stevens onderozochten in 1987 en 1988 de groei van het speciaal onderwijs. 1987 Groei van het speciaal onderwijs
De onstuitbare toename van leer- en opvoedingsmoeilijkheden
Logo van Weer Samen Naar School uit Lelystad 1992 Weer Samen Naar School
Stop de groei van het speciaal onderwijs
Met het rugzakje volgde het geld de leerling. 2003 Het rugzakje
Wildgroei in etiketten
 2014 Passend onderwijs
Effectievere samenwerking en zorgplicht voor scholen
Fragment van de cover van de Canon speciaal & passend onderwijs Almere 2020 Canon speciaal & passend onderwijs Almere
Boekeditie - vijftig jaar onderwijsgeschiedenis