NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Jaarlijkse Mulock Houwer-lezing
Daan Mulock Houwer (1903-1985) was decennia lang een van de gezichtsbepalende figuren in de Nederlandse kinderbescherming, spraakmakend, kritisch, veeleisend, volstrekt onconventioneel, zeer betrokken bij de inhoud van het werk en altijd nieuwsgierig naar nieuwe en betere inzichten. Om het werk en de betekenis van pioniers, vernieuwers en invloedrijke denkers en doeners uit de geschiedenis van de jeugdzorg meer aandacht te geven in de huidige jeugdzorg en kinderbescherming, organiseren het Nederlands Jeugdinstituut en Defense for Children sinds 2011 jaarlijks de Mulock Houwer-lezing. De Canon Zorg voor de Jeugd Nederland ondersteunt dit initiatief. Op deze pagina een overzicht van de lezingen, die financieel mogelijk gemaakt worden door het fonds Pro Juventute.
Adri van MontfoortKinderbescherming: de terugkeer van de burger 2012
Tweede Mulock Houwer-lezing
15-11-2012, Leiden, Kinderrechtenhuis

Uitgesproken door:
Adri van Montfoort, jurist en pedagoog, oprichter van het adviesbureau Van Montfoort, lector aan de Hogeschool Leiden en sinds 1997 raadsheer plaatsvervanger in de familiekamer van het gerechtshof in Den Haag.

Titel:
Kinderbescherming: de terugkeer van de burger

Download de lezing
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
De kinderbescherming is in ons land begonnen als een initiatief van burgers. Het woord ‘raad’ in de Raad voor de Kinderbescherming is een overblijfsel van de Voogdijraad die vanaf 1905 bestond uit burgers uit alle stromingen in de samenleving. ‘Kinderbescherming is volkszaak’, was de lijfspreuk van de eerste kinderrechter in de jaren twintig. In de loop van de 20e eeuw is de kinderbescherming geprofessionaliseerd en verstatelijkt. De reorganisatie van de Voogdijraad naar de Raad voor de Kinderbescherming in 1956 was hierin een markant punt. Mulock Houwer was prominent lid van de commissie die adviseerde om tot een centraal orgaan te komen voor alle meldingen van problemen met minderjarigen. Begin jaren negentig is de laatste invloed van burgers bij de Raad voor de Kinderbescherming verdwenen. Het aantal maatregelen van kinderbescherming per hoofd van de minderjarige bevolking is in 2010 hoger dan het ooit geweest is. Het wetsvoorstel Herziening Maatregelen van Kinderbescherming introduceert een nieuwe maatregel waarmee tienduizenden kinderen extra onder overheidsdwang gesteld kunnen worden. De invloed van professionele expertise ten aanzien van hechting en ontwikkelingspsychologie wordt belangrijker. Tezelfdertijd zijn de voormalige particuliere verenigingen ondergebracht in een door de overheid gecontroleerd bureau jeugdzorg.

Maar de burger komt terug, aldus Van Montfoort. Plotseling schrijft iedere gemeente, iedere provincie en ieder ministerie, dat alles begint met eigen kracht. Overal in de zorg is de discussie losgebarsten over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen het individu, de burgers rond het individu, beroepskrachten en de overheid. Dit debat bereikt nu ook de kinderbescherming. De overheid en haar instituties - inclusief het bureau jeugdzorg, de raad voor de kinderbescherming en de rechtspraak – kunnen niet buiten de heroriëntatie van verantwoordelijkheden blijven. Overal, tot in de rechtszaal, komt de invloed van de burgers rond het kind terug. Dit zijn tijden voor geëngageerde vernieuwers.eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
?>