NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Jaarlijkse Mulock Houwer-lezing
Daan Mulock Houwer (1903-1985) was decennia lang een van de gezichtsbepalende figuren in de Nederlandse kinderbescherming, spraakmakend, kritisch, veeleisend, volstrekt onconventioneel, zeer betrokken bij de inhoud van het werk en altijd nieuwsgierig naar nieuwe en betere inzichten. Om het werk en de betekenis van pioniers, vernieuwers en invloedrijke denkers en doeners uit de geschiedenis van de jeugdzorg meer aandacht te geven in de huidige jeugdzorg en kinderbescherming, organiseren het Nederlands Jeugdinstituut en Defense for Children sinds 2011 jaarlijks de Mulock Houwer-lezing. De Canon Zorg voor de Jeugd Nederland ondersteunt dit initiatief. Op deze pagina een overzicht van de lezingen, die financieel mogelijk gemaakt worden door het fonds Pro Juventute.
Ido WeijersMulock Houwer: Criticus en pionier van de residentiële jeugdzorg 2011
Eerste Mulock Houwer-lezing
17-11-2011, Leiden, Kinderrechtenhuis

Uitgesproken door:
Ido Weijers, bijzonder hoogleraar Jeugdrechtspleging aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht

Titel:
Mulock Houwer: Criticus en pionier van de residentiële jeugdzorg

Download de lezing
eerste   vorige   overzicht    
Ido Weijers begon zijn lezing zo: ‘Een mooi initiatief om een Mulock Houwer-lezing te organiseren! We worden in Nederland niet bepaald verwend met aandacht voor figuren die grote maatschappelijke of wetenschappelijke betekenis hebben gehad, laat staan voor personen die van belang zijn geweest op gebieden als onderwijs, jeugdzorg en kinderbescherming. Een standbeeld en zelfs een buste vinden we al gauw pompeus; voor biografiëen hebben we vaak geen geld; een bescheiden plekje in een of andere canon is vaak het hoogst haalbare.
Ik ga vanmiddag proberen u een idee te geven waarom Daan Mulock Houwer (1903-1985) zo’n figuur was, die best een aardig standbeeld waard is, maar in elk geval een mooie, actualiserende, intellectuele biografie. Mulock Houwer was decennia lang een van de gezichtsbepalende figuren in de Nederlandse kinderbescherming, spraakmakend, kritisch, veeleisend, volstrekt onconventioneel, zeer betrokken bij de inhoud van het werk en altijd nieuwsgierig naar nieuwe en betere inzichten. Van eind jaren dertig tot midden jaren zeventig van de vorige eeuw kon niemand op het terrein van de kinderbescherming om Mulock Houwer heen. Wie zijn pedagogische bijdragen overziet wordt getroffen door de boeiende inzichten, door de betrokkenheid en de actualiteit van veel van zijn werk. Hier is iemand aan het woord die de kinderbescherming van binnenuit door en door kent én daar tegelijkertijd met academische nieuwsgierigheid naar kijkt. Mulock Houwer bleef zich altijd identificeren met de ‘rebellen’ en de ‘avantgarde’ in de kinderbescherming, dat wordt bijvoorbeeld duidelijk uit zijn geschriften in de jaren zeventig. Tegelijkertijd vormt zijn carriere, zoals zijn jongere geestverwant Peter Hoefnagels ooit opmerkte, een fascinerende variatie op het verhaal van de krantenjongen die uitgroeit tot media-magnaat (Hoefnagels 1979, 193). Ik zal beginnen met een hele korte schets van dat verhaal, de biografie van Daniël Quirijn Robert Mulock Houwer.’

Informatie over Ido Weijers

eerste   vorige   overzicht    
?>