NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Marcel Krutzen Marcel Krutzen

Marcel Krutzen is afgestudeerd pastoraal werker, leraar voortgezet onderwijs godsdienst en levensbeschouwing, en maatschappelijk werker. Sinds 1986 verricht hij reclasseringswerk in het arrondissement Maastricht. Hij is medeoprichter van een Sittardse vrijwilligersgroep voor (ex-)gedetineerden en van Exodushuis Zuid-Limburg. Marcel publiceert artikelen over de geschiedenis van sociaal werk en vooral het reclasseringswezen, onder meer in Proces, maandblad voor reclassering, en SoziO-SPH, tijdschrift voor sociale en pedagogische beroepen.

E-mail
 
Relevante publicaties
 • ‘F.W.N. Hugenholtz (1868-1924), een politicus met reclasseringshart’, OPHEF, juli 2012, 30-33.,
 • ‘Theodorus Willebrordus van der Woude (1863-1946), een gedreven drankbestrijder.’, SoziO-SPH 106, juni 2012. ,
 • ‘Frans Odekerken (1880-1970), reclasseringsambtenaar uit Strucht’, HHSG 21 (2011) 274-291.,
 • 'Petronella (Pietje) Voûte (1804-1877). Liefdevol en streng voor ontembare meisjes, Sozio 94, juni 2010, 18-21.,
 • ‘Mensch! Help u zelf en God zal u helpen!’, over Anna Barbara van Meerten-Schilperoort', De Tidinge, Tijdschrift van de Historische Vereniging Gouda, juli 2009.,
 • Alexander Maconochie: een man die zich bekommerde om de toekomst van delinquenten’, PROCES 2008/6, 212-219., 2008
 • 'Willem Hendrik Suringar, grondlegger reclasseringswerk. Een groot hart en een krachtige wil’, SoziO nr. 85, december 2008, 40-43.,
 • Portret van Willem Hendrik Suringar (1790-1872), reclasseringspionier, 31 blz. , 2008
 • Verrassed verleden. Schets van de beginperiode van het reclasseringswerk in Maastricht. Uitgeverij Boekenbent. 40 blz., 2008
 • Elisabeth Fry (1780-1845). Een Britse gevangenishervormster met oog en oor voor gedetineerde vrouwen en hun kinderen. Met medewerking van John Nicol en Frans Vermeulen. Uitgeverij Boekenbent , 2007
 • Vrijwilligerscontact met (ex-)gedetineerde medemensen: beluisteren en bemoedigen : enkele gedachten betreffende de werkzaamheden en competenties van bezoek- en nazorgvrijwilligers in de justitiesector Uitgeverij Boekenbent. 54 blz., 2006
 • Het goede blijft! : Christelijk geïnspireerd vrijwilligerswerk met en voor (ex-) justitiabelen in het arrondissement Maastricht : een historische schets. Met medewerking van John Nicol.Uitgeverij Boekenbent. 55 blz. Gedenkschrift bij het tienjarige bestaan van de Interkerkelijke Nazorggroep Ex-gedetineerden Sittard (INES)., 2006
Vensters
Meegewerkt aan
Biografieën
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste