NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
2020
In Memoriam
Willem van Leeuwen (1955 - 2020)

Webmaster van de Canon vanaf het begin in 2006
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste

Op zondag 3 februari is totaal onverwacht onze webmaster Willem van Leeuwen overleden. Vanaf het allereerste begin in 2006 was hij betrokken bij de website www.canonsociaalwerk.eu. Hij bouwde de allereerste versie die uit tien vensters bestond en verzorgde daarna alle uitbreidingen en nieuwe rubrieken. Wat klein begon, groeide in veertien jaar uit tot een omvangrijk en alsmaar uitdijend digitaal museum over de geschiedenis van het sociaal werk in de meest brede zin van het woord. Een museum met steeds meer zalen, gangen, etages en bijgebouwen. Niet voor niets noemen we de homepagina Canon-plein, een centrale hal waar vanuit bezoekers heel veel afslagen naar onderdelen kunnen nemen.

Voor elke uitbreiding zette Willem zich enthousiast achter zijn computer om het voor elkaar te krijgen en het voor de redactie zo neer te zetten dat zij er zelf inhoud aan kon geven. Willem zorgde voor de infrastructuur, dat was zijn koninkrijk. Hij zette invulschermen klaar die de redacteuren vervolgens konden invullen.

De website telt inmiddels 25 canons, 700 vensters en trekt jaarlijks een half miljoen bezoekers. Willem van Leeuwen toonde zich een zeer bekwaam en gedreven webmaster die problemen oploste en graag meedacht over nieuwe onderdelen. Hij reageerde altijd snel, toonde zich geduldig ten opzichte van de digibeten die de redactie bevolkten, en was attent en hulpvaardig.

Een betere leesbaarheid voor mobiele telefoons en tablets? – Willem ging puzzelen en zorgde dat het voor elkaar kwam. Een historische kalenderbanner bovenaan de pagina? – Willem knutselde het in elkaar. Een nieuwe eregalerij voor Markante Persoonlijkheden? – Willem had een half woord nodig om er iets moois en handigs van te maken. Eigenlijk hadden we dit In Memoriam een hele speciale plek op de site willen geven, helaas lukt dat even niet want Willem is er niet meer.

Zijn totaal onverwachte dood – hij overleed aan een hartinfarct - betekent voor ons Canon-project een onwaarschijnlijk verlies, want eigenlijk is hij onvervangbaar. Wij zullen hem ongelooflijk missen.

Redactie Canon sociaal werk
Sonja Appelman, Dries Claessens, Johan Gortworst, Suzanne Houtvast, Maarten van der Linde, Jos van der Lans, Jan Steyaert, Wim Verzelen


Publicatiedatum: 17-02-2020
Datum laatste wijziging :18-02-2020
Aanvullend materiaal
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste