NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
1992 Persoonlijke Toekomst Planning
Regie in eigen hand, vitale netwerken, behulpzame professionals
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste
Person Centered Planning komt uit Noord-Amerika en is ontwikkeld door de mensen van Inclusion Press in Toronto, Canada (Marsha Forest, Jack Pearpoint en John O’Brien) én door Beth Mount uit New York. Beth Mount promoveerde in 1988 op dit onderwerp met haar studie Personal Futures Planning, finding new directions for change De populaire bewerking van haar proefschrift kreeg als titel: It’s never too early, it’s never too late. Het was een radicaal pleidooi om het denken over handicaps en beperkingen te kantelen. Er ontstond een werkelijk door de persoon zelf vastgesteld beeld, en dat maakte deze visie en methode uiterst populair in zowel Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw Zeeland en Australië.
In Nederland heeft Erwin Wieringa in samenwerking met Barbara Brent en Lynda Kahn (inclusion.com) PTP geïntroduceerd in de veelgeroemde training 'Nieuwe Kijk op Zorg' en vervolgens aangeboden als aparte PTP training. Organisaties als Pameijer (Rotterdam) en EsDeGeReigersdaal (Alkmaar) hebben de manier van werken integraal in hun ondersteuningsmethodiek verwerkt.

In 1995 werd stichting De Toekomst (Amsterdam) opgericht om het gedachtegoed en de manier van werken te promoten en te beschermen tegen erosie van de visie. Het idee om vanuit het perspectief van de persoon te werken en sterk de aandacht te leggen op netwerkontwikkeling is inmiddels gemeengoed geworden.

Persoonlijke Toekomst Planning (PTP) noemen we het in Nederland. In Amerika en Canada Personal Futures Planning, MAPS, PATH, Circles of Support en als verzamelnaam: Person Centered Planning.

Kortgezegd is PTP een strategie waarbij samen met de persoon en de mensen die hij/zij daarvoor uitzoekt gesproken wordt over 'Wie is de persoon nu eigenlijk?' (los van labels, vooroordelen en andere ballast), 'Wat zou een wenselijke zinvolle toekomst kunnen zijn?' en 'Wie gaat daarbij helpen om dat voor elkaar te krijgen?'
De planning vindt plaats op een plek waar de persoon zich veilig voelt en gastvrij kan zijn. Er is een gespreksleider en iemand die ondersteunt met een grafische weergave van het besprokene. Er wordt een serie fraai gekleurde posters gemaakt over de persoonlijke geschiedenis, voorkeuren en belangstelling, de Droom en het actieplan. Professionele hulpverleners zijn ook welkom indien zij wat kunnen betekenen en uitgenodigd zijn. De methode is heel sterk values-driven waarbij een heldere, herkenbare positieve visie wordt ontwikkeld gebaseerd op relatie (netwerk) ontwikkeling, bevordering van keuzes en controle en positieve sociale rollen, gebaseerd op de talenten en mogelijkheden van de persoon.
In de praktijk blijkt het een sterk stimulerend effect te hebben op het ontwikkelen van een ander zorgaanbod en meer visie bij professionals. Het plan dat voor een persoon is ontwikkeld kan zo als blauwdruk dienen voor een ander organisatiemodel in de professionele dienst verlening.

Toekomstplanning is een strategie gebaseerd op een sterke visie. Ontbreekt die visie, dan wordt het een trucje met veel vellen gekleurd papier aan de muur, maar haalt het weinig uit. Op website www.stichting detoekomst.nl en www.inclusion.com zijn mooie voorbeelden te zien van de manier van werken en de (grafische) verslaglegging. Het verleggen van grenzen en formuleren van idealen maakt een belangrijk bestanddeel uit van de manier van werken. Alles onder het motto: 'Droom Groot en maak Kleine Stapjes.' En: 'Hoe meer mensen erbij betrokken zijn, hoe sneller de ontwikkeling.'

Publicatiedatum: 01-09-2012
Datum laatste wijziging :01-10-2012
Auteur(s): Erwin Wieringa,
Verwante vensters
Verder studeren
Literatuur
Links
Studieopdrachten Klik hier om de studieopdrachten te bekijken
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste