NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
1989 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste
Al lang voordat de Verenigde Naties in 1989 het Kinderrechtenverdrag aannamen, werd er internationaal gediscussieerd over kinderrechten. In Europa was de ellende die kinderen tijdens de Eerste Wereldoorlog meemaakten aanleiding voor zo’n internationale discussie. De Volkenbond, voorloper van de Verenigde Naties, schreef in 1924 in Genève het eerste officiële kinderrechtendocument: de Verklaring van de Rechten van het Kind. Deze verklaring benoemde onder meer het recht op voedsel en gezondheidszorg en het recht op bescherming tegen uitbuiting.

Tien beginselen voor kinderrechten
Helaas troffen de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog ook veel kinderen. Ze stierven van honger, werden gedood in de bombardementen of vermoord in concentratiekampen. Van de kinderen die overleefden raakten velen verweesd of ontheemd. In 1945 werd de Verenigde Naties opgericht. Zij riepen in 1946 UNICEF in het leven, het United Nations International Children’s Emergency Fund.

In 1948 kwam bij de Verenigde Naties eerst de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens tot stand. Elf jaar later kwam er een verklaring specifiek voor kinderen: de Verklaring van de Rechten van het Kind. Deze Verklaring werd op 20 november 1959 aanvaard door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het bevat tien beginselen voor kinderrechten:

1. non-discriminatie: alle rechten gelden voor alle kinderen 2. kinderen hebben recht op bijzondere bescherming om zich te kunnen ontwikkelen
3. ieder kind heeft recht op een naam en nationaliteit
4. ieder kind heeft recht op sociale zekerheid en gezondheidszorg, waaronder prenatale zorg
5. kinderen met een handicap hebben recht op bijzondere zorg
6. ieder kind heeft recht op liefde, begrip en ouderlijke zorg
7. ieder kind heeft recht op onderwijs
8. kinderen hebben prioritair recht op hulp
9. ieder kind heeft recht op bescherming tegen mishandeling, uitbuiting en kinderarbeid
10. ieder kind heeft recht op een opvoeding tot begrip en verdraagzaamheid, vrede en vriendschap.

Van Verklaring naar Verdrag
Een verklaring van de Verenigde Naties is niet juridisch bindend. Dat betekent dat een land niet kan worden aangesproken als het zich niet aan de verklaring houdt. In 1978 ontstond daarom bij de Verenigde Naties het idee om de rechten van kinderen in een bindend verdrag vast te leggen. Het duurde nog tot 20 november 1989 tot de lidstaten de verdragstekst unaniem aanvaardden. Precies dertig jaar na de Verklaring van de Rechten van het Kind was het Verdrag voor de Rechten van het Kind een feit. Het Kinderrechtenverdrag stond!

Daarmee was het echter nog niet afgelopen. Landen als Nederland moesten eerst terug naar huis en aan de regering de vraag voorleggen of zij zich ook écht aan de verplichtingen uit verdrag wilden binden. Nederland nam in 1990 de eerste belangrijke vervolgstap: het Verdrag werd door Nederland ondertekend. Daarmee sprak Nederland uit van plan te zijn om zich te binden aan het verdrag. Om dat officieel te maken moest Nederland nog één stap nemen: het verdrag ratificeren. Dat deed Nederland in 1995. Sindsdien is Nederland dus verplicht zich aan het Kinderrechtenverdrag te houden.

Stand van zaken
Inmiddels is het Kinderrechtenverdrag door 196 landen geratificeerd. Alleen de Verenigde Staten heeft dat nog niet gedaan. Daarmee is het Kinderrechtenverdrag het meest geratificeerde mensenrechtenverdrag ter wereld! Het Kinderrechtenverdrag heeft in zijn korte bestaan veel bekendheid verworven. Het heeft ervoor gezorgd dat er aandacht is voor kinderrechten en dat ze serieus worden genomen. En terecht, aangezien ongeveer een derde van de wereldbevolking kind is. Inmiddels is het Verdrag uitgebreid met drie Facultatieve Protocollen. Die geven nog extra rechten aan kinderen. Ook kunnen kinderen nu eindelijk zelf klagen bij het VN Kinderrechtencomité over een kinderrechtenschending als hun land het derde Facultatieve Protocol waarin dit staat geratificeerd heeft. Langzaam maar zeker winnen kinderrechten dus terrein.

Deze pagina is overgenomen van de site:www.kinderrechten.nl

Publicatiedatum: 19-11-2019
Datum laatste wijziging :00-00-0000
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste