NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
1915 Bartiméus
Zorg voor blinden en slechtzienden - een tijdladder
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste
Bartiméus is een organisatie voor blinden en slechtzienden die zich sinds de oprichting in 1915 verbonden weet met de christelijke levenswaarden. Bartiméus is vernoemd naar de blinde bedelaar in een genezingsverhaal van Jezus (Nieuwe Testament). Onderstaande tijdladder is samengesteld ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan in 2015 en overgenomen van de site van Bartiméus.

1915-1916
Bartiméus begint als ’Vereeniging tot bevordering van christelijke opvoeding en onderwijs voor blinde kinderen en jongelieden’ in Utrecht. De oprichting vindt plaats op 14 oktober 1915, maar werd officieel goedgekeurd door HKH Koningin Wilhelmina op 27 januari 1916.

1919
In 1919 komen de eerste kinderen naar de nieuwe blinden- of brailleschool aan het Zusterplein 4 in Zeist.

1921-1926
De ’Vereeniging tot oprichting en instandhouding van Christelijke Tehuizen voor Blinden’ is opgericht. Doel van de oprichting: blinden aan goed werk helpen, omdat ze daar in de maatschappij niet aan toekomen. Na aankoop van 12 hectare grond in Ermelo is in 1925 gestart met het bouwen van het tehuis. Dat jaar is ook de naam Sonneheerdt gekozen. De eerste bewoners nemen in 1926 hun intrek in het tehuis.

1927
Vanaf 1924 verhuist de school met internaat naar villa Beeklust in Zeist. Extra vakken worden toegevoegd (naast normale vakken zoals catechisatie en het leren aankleden): Esperanto, Frans, Duits, Engels en muzieklessen. De aparte vakschool leidt op voor handwerk, zoals het maken van manden, stoelmatten, kokosmatten en borstels.

1930
In juni wordt de brailledrukkerij in Ermelo opgericht. Het Nederlands Bijbel Genootschap is vanaf de start een goede klant. De brailledrukkerij groeit uit tot de grootste van Europa.

1935
Er worden in de werkplaats in Ermelo (Productiecentrum Sonneheerdt, de voorloper van Proson) allerlei soorten borstels gemaakt. Om deze te verkopen gaan een blinde en een ziende samen met een kar vol spullen langs de deuren in Ermelo, Putten en Harderwijk.

1949
Op 16 oktober 1949 bestaat de school van Bartiméus 30 jaar. Er zijn dan 93 leerlingen: 81 op de dagschool en 12 op de vakschool. Hiervan waren 82 kinderen inwonend. In dit jaar wordt het onderwijs aan blinden en slechtzienden gescheiden.

1952
Op 2 juli 1952 kunnen bezoekers het nieuwe internaatsgebouw ’De Gaerde’ in Zeist bekijken dat plaats biedt aan 32 slechtziende en blinde kinderen.

1954
Koningin Juliana brengt een werkbezoek aan Sonneheerdt in Ermelo. Zij wordt rondgeleid langs de diverse afdelingen. Zij heeft ook gesprekken met slechtziende en blinde mensen die er wonen en werken. De koningin is zeer onder de indruk wat er allemaal voor en door slechtziende en blinde mensen wordt gedaan.

1961
Start met zorg voor en onderwijs aan ’verstandelijk minder begaafde blinde en slechtziende kinderen’. Eerst op buitengoed De Ehze in het Gelderse Almen, later in Doetinchem, Lochem en in Gorssel.

Mevrouw Henriëtte baronesse van Heemstra-van Asch van Wijck, die 22 jaar bestuurslid is geweest, legt de eerste steen van een nieuw te bouwen bejaardenpaviljoen in Ermelo.

1963
Bartiméus koopt 20 hectare bos aan de Oude Arnhemse Bovenweg in Doorn aan om er een centrum voor kinderen en volwassenen te realiseren.

1972
Het eerste deel van Bartiméushage, centrum voor meervoudig gehandicapte mensen, in Doorn wordt officieel geopend door Prinses Margriet.

Op Texel wordt Bartiméushoeve geopend, een ’vormingscentrum’ waar cliënten kunnen kennismaken met de natuur van Texel.

1976
Om slechtziende en blinde jongeren meer perspectief te geven op de arbeidsmarkt wordt er in Ermelo gestart met vakopleidingen. Er starten 18 leerlingen. Meubelstofferen is een van de eerste opleidingen.

1979
Bartiméus start met ambulante begeleiding in het reguliere onderwijs.

1984
De eerste 24 cliënten van Bartiméushage gaan geïntegreerd wonen in 5 kleinschalige woonvormen, verspreid over Driebergen.

1988-1989
Bartiméus opent (in samenwerking met Het Loo-Erf) revalidatiecentra voor visueel gehandicapte volwassenen in Apeldoorn, dependances in Zwolle, Hengelo en Arnhem. Centrum Bartiméus is vanaf nu Regionaal Centrum Midden-Nederland voor volwassenen, andere delen van het land worden bediend door Visio, Het Loo-Erf en Theofaan.

1994
Om de slechtziende en blinde bewoners in Ermelo te kunnen laten tuinieren, worden er verhoogde tuinbakken gemaakt.

1995
Ook internationaal zet Sonneheerdt zich in voor arbeidsparticipatie van slechtzienden en blinden, door activiteiten op te zetten die werk opleveren, zoals een kippenboerderij in Afrika.


1997-1998
Bartiméus Regionale Hulpverlening en Bartiméushage worden in één organisatie ondergebracht: Bartiméus Zorg- en Dienstverlening. Per 1 januari 1998 wordt ook de Bartiméus Onderwijsinstelling daarbij gevoegd.

2001
Proson heeft een nieuwe taststok geproduceerd. Door de kromming van de stok worden lage obstakels eerder herkend.

2003
De naam Bartiméushage wordt afgeschaft, alle onderdelen van Bartiméus gaan nu verder onder de naam Bartiméus.

2005
Het loket van het station Ermelo wordt bemand door medewerkers van Proson. Zij ondersteunen reizigers bij het kopen van een kaartje en verkopen koffie en snoep.

Op het terrein van Sonneheerdt wordt een woonwijk gebouwd waar cliënten tussen mensen vanuit Ermelo en omgeving komen te wonen: omgekeerde integratie. Na jaren van voorbereiding wordt in februari de eerste paal geslagen van Parc Viventra door een toekomstige bewoner van de nieuwe wijk.

2006-2007
Sonneheerdt en Bartiméus fuseren. Vanaf 2007 gaat de organisatie verder onder de naam Bartiméus.

2008
De Historische Theetuin op het terrein in Doorn is in ere hersteld, mede dankzij donateurs van vereniging Bartiméus Sonneheerdt. De tuin biedt visueel beperkte bewoners een zinvolle dagbesteding.

2008 en verder
In Doorn en Zeist worden de terreinen opnieuw ingericht. In fasen wordt er gebouwd aan nieuwe woningen, kantoor- en onderzoeksruimte en scholen.

Bartiméus agendeert de toegankelijkheid van de samenleving door allerlei initiatieven te ontplooien: Dineren in het Donker, Donkere Belevingsruimte, magazine Iris, Inclusief Advies.

2012
Bartiméus lanceert haar eerste app: de ZIEN App.

2013
Bartiméus werkt samen met Oogziekenhuis Zonnestraal bij de revalidatie van patiënten die een innovatieve retinachip geïmplementeerd hebben gekregen.

2015
Bartiméus viert haar 100-jarig bestaan met allerlei feestelijke activiteiten gedurende het gehele jaar.

Publicatiedatum: 19-12-2019
Datum laatste wijziging :00-00-0000
Verwante vensters
Links
Video

Omzien en Vooruitkijken – 100 jaar Bartiméus from Motion Supply on Vimeo.

Vimeo, 2014 | Omzien en Vooruitkijken – 100 jaar Bartiméus

eerste   vorige   homepage   volgende   laatste