NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Sociaal werker van het jaar Sinds
2011
Procedure
Organisatie
Achtergrond
Overzicht
Sorteren op jaar 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23
Op winnaar
 Overzicht
Evalien Verschuren

2012

Evalien Verschuren
Functie ten tijde van verkiezing: Coördinator Centrum jeugd en gezin

Juryrapport: ‘Evalien is een natuurtalent, een combinatie van persoonlijkheid en vakmanschap. Ze ziet talenten van mensen en kan hen activeren om zelf dingen op te pakken. Haar motto “niet plannen, maar doen” past goed in deze tijd.'

Evalien: ‘In de rol van Sociaal Werker van het Jaar kon in het werk de status geven die het toekomt. Ik kon laten zien dat wat sociaal werkers doen, er ook echt toe doet.’

Meer informatie

Glimina Chakor - PUBLIEKSPRIJS

2012

Glimina Chakor - PUBLIEKSPRIJS
Functie ten tijde van verkiezing: Aandachtfunctionaris zorg voor Jeugd / Casusregisseur Jeugd en huiselijk geweld

Winnaar publieksprijs (eenmalig) | Juryrapport: ‘Glimina Chakor is een excellente professional die zich onderscheidt door innovatief vakmanschap, die een verbindende schakel is in de wijk/buurt en die de toegevoegde waarde van het welzijnswerk zichtbaar maakt.

Glimina: ‘Ik vind het belangrijk vrouwen te activeren en te stimuleren. Met veel geduld en door te kijken naar mogelijkheden. En zien wat buurtbewoners zelf vaak niet kunnen zien, en dan op zoek te gaan naar wat er in hun situatie wél kan.’

Meer informatie

Menno Schotanus

2012

Menno Schotanus
Functie ten tijde van verkiezing: sociaal werker

Juryrapport: ‘Menno valt op door zijn coachende houding. Met veel passie gebruikt hij zijn eigen achtergrond (defensie, horeca, sportschool, onderwijs) in zijn werk. Hij legt makkelijk contact en voelt goed aan wanneer hij in actie moet komen.’

Menno: 'Ik denk aan de bewoner met een uitzichtloos bestaan. Zonder kans op een woning, geen uitkering. Via mijn netwerk kon hij een proefstage lopen op een groot binnenvaartschip, wat leidde tot een opleiding tot matroos én een betaalde baan.’

Meer informatie

  
Ontwikkeld door Rstyle