NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
 Overzicht
Gevel van Ons Huis anno 2020. 1892 Volkshuis Ons Huis (2)
Buurthuizen: ankerpunten voor samenlevingsopbouw
Sociografen gebruikten CBS gegevens voor beschrijvingen van lokale gemeenschappen. 1920 Opkomst van de sociologie
Wetenschappelijke gegevens als basis voor beleid
Voorkant van brochure  over het werk van Opbouw Drenthe 1925 Vereeniging voor den Opbouw van Drenthe
Bakermat van samenlevingsopbouw en opbouwwerk
1932 Volkshogeschool Allardsoog in Bakkeveen
Volksontwikkeling en vorming
Affiche van Nederlands Volksherstel uit 1945. 1947 Provinciale Opbouworganen
Coördinerende organen op basis van niet-zelfwerkzaamheid
Gradus Hendriks - topambtenaar ministerie MW/CRM/VWVC 1953 Gradus Hendriks
Architect van de samenlevingsopbouw
Jo Boer, directeur Stichting Opbouw Drenthe vanaf 1951. 1960 Jo Boer
Grande dame van het Nederlandse opbouwwerk
In de 2e Sweelinckstraat 146 in Den Haag startte in 1963 de eerste opleiding opbouwwerk.  1963 Opleiden voor opbouwwerk
Sociale academie in Den Haag start met negen studenten
Het eerste logo van het NIMO 1965 Het NIMO
Nederlands Instituut voor Maatschappelijke Opbouw
De problemen Surinamers betekende een impuls voor het categoraal opbouwwerk. 1971 Categoraal opbouwwerk en doelgroepenemancipatie
Voorkant van het rode boekje, waarin Arie Besteman de Probleem Project Methode in 1974 heeft uitgewe 1974 Probleem Project Methode (PPM)
Planmatig werken versus de klassenstrijd
Piet Willems - midden jaren tachtig (foto Piet Zoete) 1975 Piet Willems (1928-2004)
Opbouwwerk vanuit de basis.
Welzijnsproject Den Bosch Oost (1975-1989)
1975 Stadsvernieuwing als werkterrein
Logo Landelijke Vereniging Kleine Kernen 1975 Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen
Het ontstaan van een dorpenbeweging
Voorkant van Frontaal, FRONTTAAL, blad van de gemeente Rotterdam over leven en welzijn. 1980 Rotterdam: opbouwwerkhoofdstad NL
Bewoners als opdrachtgevers
1980 Kongres Opbouwwerk, Methodiek & Emancipatie
Hoogtepunt van de politisering van het opbouwwerk
1982 MO / Samenlevingsopbouw
Een eigen vakpers
Wil van de Leur, omstreeks 1980 1982 Landelijk Platform/Centrum Opbouwwerk
... en zijn directeur Wil van de Leur
Voorkant van Opbouwwerk in vrouwenhanden uit 1983 1983 Opbouwwerk in vrouwenhanden
Feminisering van samenlevingsopbouw
Publicaties van Hans Achterhuis en Herman Vuijsje 1985 Legitimatiecrisis van het opbouwwerk
Einde van het maakbaarheidsoptimisme
Logo Opzoomeren. 1989 Sociale vernieuwing, Opzoomeren & wijkenaanpak
Werken aan sociale cohesie
Cees de Wit werd in 1989 de eerste hoogleraar wetenschappelijke grondslagen van het opbouwwerk. 1989 Leerstoel wetenschappelijke grondslagen van het opbouwwerk
Moeizaam huwelijk tussen wetenschap en praktijk
1990 Beroepsprofiel opbouwwerk
In 2004 formuleerde de regering een Agenda Vitaal Platteland 2004 Vitaal platteland en het dorpsopbouwwerk
Logo van Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners 2005 Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA)
Versterk de kracht van bewoners
Opbouwwerk vindt plaats onder een groeiend aantal noemers. 2007 Einde exclusiviteit van het opbouwwerk
De functie overvleugelt het vak
Voorkrant van publicatie Burgerkacht in de wijk - Platform31 in 2013 2011 Burgerkracht en wijkteams
Gezocht: professionals met samenlevingsopbouwgenen
Logo van Krachtproef 2013 Van De eenzame fietser tot Krachtproef
Beroepsorganisaties van opbouwwerkers
Het begrip ’sociale basisis’ heeft met de transitie va het sociale domein een enorme vlu 2017 Sociale basis en opbouwwerk
Het verbinden van bewoners en professionals
2020 Digitalisering & samenlevingsopbouw
Een prille relatie die nog moet opbloeien