NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Jan Willem  Bruins Jan Willem Bruins

Jan Willem Bruins is sinds 2018 algemeen directeur van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Daarvoor werkte hij 27 jaar bij Hogeschool Windesheim onder meer als opleidingsmanager Social Work. Hij is initiatiefnemer en mede-samensteller van de Canon BPSW75, die op 24 november 2022 ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (inclief haar voorgangers) werd gepubliceerd, zowel als Canon-boek als op deze website. (info: 27-10-22).

E-mailWebsite
 
Vensters
Meegewerkt aan
      overzicht auteurs   volgende   laatste