NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
1800 De eeuwige uitsluiting Voorgeschiedenis - Opvang tussen afkeer en barmhartigheid 1822 Naar de koloniën, Het verwijderen van bedelarij uit het straatbeeld
1854 Thorbecke en de Armenwet, Politieke strijd over armenzorg: publiek of particulier? 1887 Leger des Heils, De wereld van majoor Bosshardt: helpen met een boodschap 1891 Opvang van verslaafden, Van drank tot drugs – van bestrijding van het kwaad tot het voorkomen van schade 1894 Christelijke landbouwkolonie Het Hoogeland, Heropvoeding onder Gods hoede 1903 Hulp voor Onbehuisden - het echtpaar Jonker, Stedelijke burgerij creëert algemene opvangvoorzieningen 1904 Ontheemd in het hoofd, De omkering van Van Mesdag - van opbergen naar behandelen 1912 Eigen daklozen eerst, Het ‘domicilie van onderstand’ op herhaling als ‘regiobinding’ 1918 Woonschool Zeeburgerdorp, Van opvang van asocialen tot Tokkie-amusement 1930 Federatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders en haar kind (FIOM), Van paternalisme naar ondersteuning 1968 Gerrit Poels, Persoonlijke inzet geeft opvangsector bestaansrecht 1970 Jongeren, vreemdelingen, vrouwen, verslaafden - nieuwe groepen op straat, Diversiteit en specialisering van de opvang 1974 Blijf-van-mijn-lijfhuizen, Van vrouwenmishandeling naar aanpak huiselijk geweld 1980 Soepbus, Hongerhulp - armentafels, gaarkeukens, soepbussen 1980 Het Groot Walenburgs Vuilharmonisch Orkest, Van schaamte naar zelfbewustzijn 1981 De rijksoverheid reorganiseert, Professionele orde in een versnipperde chaos 1985 Nimby - boze burgers Hoe tolerant is Nederland? 1987 Opvang vluchtelingen in asielzoekerscentra (azc`s), Van open grenzen naar restrictieve toelating 1994 Daklozenkrant en Housing First – zelfredzaamheid, Regie over het eigen leven 1997 De Vliegende Hollander en de eropaf-aanpak, Voorkomen van huisuitzettingen als gevolg van schulden 1998 Het 8-fasenmodel, Professionalisering en methodisch werken in de opvang 2006 ‘De deal met Zalm’, Het Plan van Aanpak en de vernieuwing van de opvang 2007 Wet maatschappelijke ondersteuning, Op weg naar een participatiesamenleving 2010 Social Inclusion Games - sport en beweging, Een nieuw hoofdstuk in de normalisatie van daklozen?
Toelichting MO
Canon Maatschappelijke Opvang
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste

De Canon Maatschappelijke Opvang beoogt een inkijk te geven in de geschiedenis (vanaf 1800) van de zorg voor mensen die ontheemd zijn geraakt, tegenwoordig samengevat onder de term dak- en thuislozen. Elk venster vertelt een verhaal over een opmerkelijke gebeurtenis of trend in deze vorm van insluiting/uitsluiting, een proces dat eigenlijk zou oud is als de mensheid zelf. Het achterliggende idee van de Canon is dat het professionals en betrokkenen bij de opvangsector het gevoel wil geven dat ze deel uitmaken van een geschiedenis die de moeite van het vertellen waard is.

De Canon Maatschappelijke Opvang staat niet op zichzelf. Het is een onderdeel van een historisch project dat in 2007 van start is gergaan met het online brengen van de Canon Sociaal Werk. Deze Canon wilde de geschiedenis van het werk van sociale professionals opnieuw voor het voetlicht halen. In de beroepsopleidingen was er geen tijd meer voor en in het werkveld werd het verleden door fusies en schaalvergrotingsprocessen soms letterlijk weggegooid. Nogal eens werden archieven achteloos bij het grofvuil gezet. Het gevolg was dat het professionele ambacht los dreigt te raken van tradities en een al te gemakkelijke prooi werd van technocratsche redeneringen. Met het verleden dreigde het vak daarmee ook het vermogen om trots te zijn kwijt te raken.

De Canon Maatschappelijke Opvang neemt u mee langs de hoogtepunten en bijzonderheden van de moderne geschiedenis van de opvang. We beginnen in de negentiende eeuw, niet omdat wat daaraan vooraf ging niet de moeite van het vertellen waard zou zijn, maar om de praktische reden dat we de geschiedenis overzichtelijk wilden presenteren, waarbij we hebben gepoogd om in elk venster de lijn van verleden naar het heden te trekken. Keer op keer wordt daardoor duidelijk dat de rijke geschiedenis van de opvang nog elk dag actueel is. En dat we er elke dag ook weer van kunnen leren. En trots op kunnen zijn.

Het verhaal dat in de 25 vensters van de Canon Maatschappelijke Opvang wordt verteld is niet af. De geschiedenis gaat door en over het verleden is nooit het laatste woord geschreven. De redactie houdt zich daarom voor aanvullingen en suggesties aanbevolen. Reageren kan door een mail te sturen naar de redactie. Vindt u dat onderwerpen ten onrechte niet (of juist wel) aan de orde komen? Meldt het ons! Heeft u prachtig historisch materiaal dat wij goed zouden kunnen gebruiken? Laat het ons weten! Zou u in de vorm van foto’s, links of gescand materiaal iets willen toevoegen? Wij zijn zeer geïnteresseerd! Ziet u een fout of een onzorgvuldigheid? Aarzel niet om het ons te vertellen!

Voor commentaar, suggesties, vragen en andere opmerkingen kunt u een mail sturen naar: info@canonsociaalwerk.eu.

Amsterdam, 4 oktober 2012

Redactie Canon Maatschappelijke Opvang

Catharina Th. Bakker, Jan Jumelet, Jos van der Lans, Hans Opbroek. Bernd Timmerman

Redactieadres:
Canon Maatschappelijke Opvang
p.a. Jos van der Lans
Feike de Boerlaan 31
1019 KS Amsterdam
Email: info@canonsociaalwerk.eu

De Canon Maatschappelijk Opvang is een onderdeel van de Canon Sociaal Werk, een digitaal platform dat sinds 2007 de geschiedenis van de brede sociale sector en haar onderdelen ontsluit. Zie voor meer informatie de pagina ’Over de redactie van Canon Sociaal Werk’.

Maatschappelijke aandeelhouders
De Canon MO is mogelijk gemaakt dankzij de steun van onze maatschappelijke aandeelhouders:Mocht u of uw instelling geïnteresseerd zijn in het als aandeelhouder steunen van de Canon Sociaal Werk dan kunt u contact opnemen met het bovenstaande redactieadres. Een groot aantal instanties is u voorgegaan. Zie de overzichtspagina met alle maatschappelijke aandeelhouders.

Publicatiedatum: 07-12-2014
Datum laatste wijziging :03-06-2020
Literatuur
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste