NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Jaarlijkse Mulock Houwer-lezing
Daan Mulock Houwer (1903-1985) was decennia lang een van de gezichtsbepalende figuren in de Nederlandse kinderbescherming, spraakmakend, kritisch, veeleisend, volstrekt onconventioneel, zeer betrokken bij de inhoud van het werk en altijd nieuwsgierig naar nieuwe en betere inzichten. Om het werk en de betekenis van pioniers, vernieuwers en invloedrijke denkers en doeners uit de geschiedenis van de jeugdzorg meer aandacht te geven in de huidige jeugdzorg en kinderbescherming, organiseren het Nederlands Jeugdinstituut en Defense for Children sinds 2011 jaarlijks de Mulock Houwer-lezing. De Canon Zorg voor de Jeugd Nederland ondersteunt dit initiatief. Op deze pagina een overzicht van de lezingen, die financieel mogelijk gemaakt worden door het fonds Pro Juventute.
prof. dr. Wim SlotJongeren die er toe doen. Zelfbestuur in de jeugdhulp. 2014
Vierde Mulock Houwer-lezing
20-11-2014, Leiden, Kinderrechtenhuis

Uitgesproken door:
prof. dr. Wim Slot, emeritus hoogleraar Jeugdbescherming aan de Vrije Universiteit van Amsterdam

Titel:
Jongeren die er toe doen. Zelfbestuur in de jeugdhulp.

Download de lezing
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Op donderdag 20 november 2014, de dag dat het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 25 jaar bestaat, verzorgde prof. dr. Wim Slot, emeritus hoogleraar Jeugdbescherming aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, de vierde Mulock Houwer-lezing met als titel Jongeren die er toe doen. Zelfbestuur in de jeugdhulp.

De lezing stond in het teken van de mogelijkheden en veerkracht van kinderen en zelfbestuur, uitgangspunten waarmee Daan Mulock Houwer in zijn tijd al experimenteerde en wat in het nieuwe jeugdstelsel met de nadruk op eigen kracht, actueler is dan ooit. Voorafgaand aan deze lezing gaf publicist Maurice van Lieshout een presentatie over zijn onderzoek naar de 140-jarige geschiedenis van Maatschappij Zandbergen voor jeugd- en opvoedhulp.

Nieuwe Jeugdwet: beter benutten 'eigen kracht'

De komst van de nieuwe Jeugdwet gaat niet alleen gepaard met een transitie van de jeugdzorg, maar veronderstelt ook een inhoudelijke vernieuwing. De jeugdhulp moet beter aan gaan sluiten bij de leefwereld en de eigen oplossingen van kinderen, jongeren en ouders. Het idee is dat het beter benutten van de kracht en veerkracht waarover kinderen, jongeren ouders en hun informele netwerk beschikken, kan zorgen voor duurzamere oplossingen van problemen en een grotere zelfredzaamheid van de betrokkenen. Dit zou de hulp niet alleen effectiever, maar ook efficiënter en goedkoper maken.

Historisch perspectief en ambities Jeugdwet

Aan de hand van de uitkomsten van psychologisch onderzoek en zijn eigen ervaringen plaatste Wim Slot de begrippen ‘eigen kracht’, ‘veerkracht (resiliency)’ en ‘zelfbestuur’ in historisch perspectief. Hij ging in op de vraag of de ambitie van de nieuwe Jeugdwet en de inspanningen van professionals en burgers er inderdaad toe zullen leiden dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien tot actieve burgers die hun kracht kunnen aanwenden om tot zelfredzaamheid en participatie te komen.

Download hier de lezing.

Vooraf: 140 jaar Zandbergen

Voorafgaand aan de lezing gaf publicist Maurice van Lieshout een presentatie over zijn onderzoek naar de 140-jarige geschiedenis van Maatschappij Zandbergen voor jeugd- en opvoedhulp. Hij deed dat aan de hand van een aantal innovaties die kenmerkend zijn voor het werk van Zandbergen, zowel van pioniers als Scheltema, Ortt en Mulock Houwer als van hun naoorlogse en hedendaagse opvolgers. Meer informatie over de publicatie Thuis bij Zandbergen. 140 jaar jeugdzorg vindt u in in de rubriek Publicaties.


Video-registratie:

Voorprogramma Mulock Houwer-lezing 2014: Maurice van Lieshout over 140 jaar Zandbergen from Nederlands Jeugdinstituut on Vimeo.

Wim Slot - Jongeren die er toe doen from Nederlands Jeugdinstituut on Vimeo.Link naar video-registratie
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
?>