NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Jaarlijkse Mulock Houwer-lezing
Daan Mulock Houwer (1903-1985) was decennia lang een van de gezichtsbepalende figuren in de Nederlandse kinderbescherming, spraakmakend, kritisch, veeleisend, volstrekt onconventioneel, zeer betrokken bij de inhoud van het werk en altijd nieuwsgierig naar nieuwe en betere inzichten. Om het werk en de betekenis van pioniers, vernieuwers en invloedrijke denkers en doeners uit de geschiedenis van de jeugdzorg meer aandacht te geven in de huidige jeugdzorg en kinderbescherming, organiseren het Nederlands Jeugdinstituut en Defense for Children sinds 2011 jaarlijks de Mulock Houwer-lezing. De Canon Zorg voor de Jeugd Nederland ondersteunt dit initiatief. Op deze pagina een overzicht van de lezingen, die financieel mogelijk gemaakt worden door het fonds Pro Juventute.
Kees BakkerNiet Thuis: over jeugd en opvoeding in tehuizen 2017
Zevende Mulock Houwer-Lezing
16-11-2017, Leiden

Uitgesproken door:
Kees Bakker

Titel:
Niet Thuis: over jeugd en opvoeding in tehuizen

Download de lezing
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
De zevende Muock Houwer-lezing werd op 16 november 2017 verzorgd door drs. Kees Bakker, die eerder dit jaar zijn functie als bestuurder van het Nederlands Jeugdinstituut had overgedragen. Op basis van historisch materiaal, cijfers, actuele ontwikkelingen en bijna 50 jaar ervaring met jeugdhulp reflecteerde Bakker in zijn lezing op ontwikkelingen in de residentiële jeugdzorg en de pogingen om plaatsing in tehuizen terug te dringen.

Daan Mulock Houwer was uiterst kritisch over de tehuisopvoeding en heeft zich ingespannen daar verbetering in te brengen. Een van zijn kritiekpunten richtte zich op het ontbreken van pedagogische programma’s en opvoedkundige kennis en kunde bij de groepsleiding. De vraag is hoe het daar nu, anno 2017, mee gesteld is.

Zitten er nu minder kinderen in tehuizen dan vroeger? Doen we de goede dingen om het verblijf in residentiële instellingen terug te dringen? En als kinderen wel in een tehuis zitten, is de opvang en begeleiding daar dan verbeterd? Wat gebeurt er eigenlijk op leefgroepen? Werken groepsleiders meer methodisch? Is er aandacht voor opvoeding en opvoedkundig handelen? Is dat anders dan pakweg vijftig jaar geleden? Kees Bakker blikt terug, maakt de balans op en doet suggesties voor verbeteringen in praktijk en beleid.

Voor informatie over de Mulock Houwer-lezingen kunt u bellen met Daniëlle de Jong van Defence for Children op telefoonnummer 071 516 09 80 of mailen naar info@defenceforchildren.nl.

De Mulock Houwer-lezing is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut en Defence for Children in samenwerking met Pro Juventute, de Hogeschool Leiden en de Canon Sociaal Werk.

eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
?>