NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Jaarlijkse Mulock Houwer-lezing
Daan Mulock Houwer (1903-1985) was decennia lang een van de gezichtsbepalende figuren in de Nederlandse kinderbescherming, spraakmakend, kritisch, veeleisend, volstrekt onconventioneel, zeer betrokken bij de inhoud van het werk en altijd nieuwsgierig naar nieuwe en betere inzichten. Om het werk en de betekenis van pioniers, vernieuwers en invloedrijke denkers en doeners uit de geschiedenis van de jeugdzorg meer aandacht te geven in de huidige jeugdzorg en kinderbescherming, organiseren het Nederlands Jeugdinstituut en Defense for Children sinds 2011 jaarlijks de Mulock Houwer-lezing. De Canon Zorg voor de Jeugd Nederland ondersteunt dit initiatief. Op deze pagina een overzicht van de lezingen, die financieel mogelijk gemaakt worden door het fonds Pro Juventute.
Marion van San Wanneer ouders een verkeerde keuze maken. 2019
Negende Mulock Houwer-lezing
21-11-2019, Kinderrechtenhuis, Leiden

Uitgesproken door:
Marion van San

Titel:
Wanneer ouders een verkeerde keuze maken.

Download de lezing
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Het gemeenschappelijk lot van de kinderen van Syriëgangers en NSB’ers.

De negende Mulock Houwer-lezing gaat over het actuele en controversiële onderwerp ‘kinderen van Nederlandse Syriëgangers’. Marion van San (1966) maakt in haar beschouwing een vergelijking met de situatie van kinderen van NSB’ers na de Tweede Wereldoorlog. Een aantal van hen sprak zich op latere leeftijd uit over de impact die hun ervaringen hebben gehad op hun leven. Van San wil leren van deze geschiedenissen, en de kennis daarover laten meewegen in ons oordeel over kinderen van IS-strijders. Moeten kinderen boeten voor de daden van hun ouders? Zijn zij dader of slachtoffer? En zijn zij een potentieel gevaar voor onze samenleving, of worden zij dat juist als hun de rug wordt toegekeerd? In haar lezing roept Marion van San nadrukkelijk op om voor een perspectief te kiezen dat ook Mulock Houwer bepleitte: het belang van het kind.

Marion van San is criminoloog en socioloog, en verbonden aan onderzoeksinstituut Risbo van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij promoveerde in 1998 op een proefschrift over geweld van Curaçaose jongens. Sinds enkele jaren houdt zij zich met name bezig met radicalisme en extremisme vanuit pedagogisch perspectief. Zo deed zij onder andere onderzoek naar de gezinsomstandigheden van jongeren die zich hebben aangesloten bij de gewapende strijd in Syrië. Opvallend aan haar aanpak is dat zij intensief contact zoekt en onderhoudt met haar onderzoeksgroep.eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
?>