NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Sancta Maria Loes Jansen
Sancta Maria
De geschiedenis van een zorginstelling in Hees

IrisZorg / Zusters van Barmhartigheid, Nijmegen / Eindhoven, 2012
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
De Belgische priester Stefaan Modest Glorieux stichtte in 1845 een congregatie van zusters, de Zusters van Barmhartigheid. In 1853 breidde deze congregatie haar activiteiten uit naar Nederland. In dat jaar kwamen de eerste zusters werken in het krankzinnigengesticht Reinier van Arkel in Den Bosch. Vanuit Den Bosch verspreidden zij hun activiteiten naar Vught en Rosmalen en ook Nijmegen. De zusters hielden zich bezig met armen- en ziekenzorg, en opvoeding en opvang van kinderen. In 1912 kwamen zij in het bezit van een grote villa in het dorpje Hees bij Nijmegen. Hier startten de zusters – om geld te verdienen – een pension voor voorname dames. Zij noemden het pension Sancta Maria. Het complex groeide uit tot een combinatie van rusthuis en bejaardenzorg. In de jaren zestig kreeg het ook de officiële status van bejaardenoord, waar op het hoogtepunt ruim 50 ouderen verzorging kregen. Aanpassingen in wet- en regelgeving, en de financiering van de ouderenzorg zorgden ervoor dat het complex in de jaren tachtig buiten de boot van de verzorgingsstaat viel. Verbouwen was te duur, en de ouderenvoorziening moest dicht. In 1992 verhuisden de laatste ouderen naar moderne voorzieningen. In 1995 vertrok ook de laatste zuster, Cajetana, en dreigde het complex leeg te komen te staan. Een aantal Nijmeegse vrijwilligers – het dorpje Hees was inmiddels al lang opgeslokt door de gemeente Nijmegen - nam echter het initiatief om in het complex opvang te organiseren voor jongeren die in de reguliere zorg buiten de boot vielen. Zo ontstond SaM, een centrum voor wonen, leven en werken, dat uiteindelijk onderdeel werd van IrisZorg, dat in 2007 het complex overnam van de Zusters van Barmhartigheid en er een professionele opvangvoorziening van maakte.

Ter gelegenheid van het honderdjarige bestaan bracht lokale amateurhistoricus Loek Jansen de geschiedenis van Sancta Maria in beeld in een brochure met veel foto’s van het steeds veranderde complex en uiteraard van de vele generaties zusters die hun ziel en zaligheid aan de zorg hebben gewijd. Een mooi initiatief, dat navolging verdient. Want er zijn nog vele tientallen prachtige en grote complexen waar zorggeschiedenissen zijn geschreven die het vragen om voor komende generaties vastgelegd te worden. Voor je het weet zijn we het anders vergeten.


Beoordeling redactie:
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste