NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Volkshuisvesting als permanente uitdaging Jos Smeets
Volkshuisvesting als permanente uitdaging
150 jaar leven in Eindhoven

Optima, Eindhoven, 2018
€ 5.95
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
In dit magazine vertelt Jos Smeets, docent TU-Eindhoven, de geschiedenis van de huisvesting van de Eindhovenaren in de afgelopen 150 jaar. Dat is een boeiend verhaal, waarbij het samenspel tussen alle betrokken spelers op het gebied van volkshuisvesting niet zonder problemen is verlopen.

Dis is de grote lijn. Naast de algehele bevolkingsgroei stijgt vanaf 1870 de vraag naar woonruimte extra snel door de opkomende industrialisatie en verstedelijking. Aanvankelijk is er in de dorpen rondom het stadje Eindhoven veel weerstand tegen de komst van nieuwe arbeidskrachten, ingegeven door de angst dat ze bij werkloosheid en ouderdom een beroep op lokale voorzieningen, dus de gemeentekas, zullen doen.

Schoorvoetend maken ondernemers werk van de huisvesting van arbeiders en middenstanders. De Vereeniging ‘Eindhoven Vooruit’ loopt daarbij voorop. Tevens neemt de snel groeiende firma Philips zelf het heft in handen voor de huisvesting van haar personeel met Philipsdorp.

Vanaf het begin van de twintigste eeuw maakt de rijksoverheid de oprichting van woningcorporaties mogelijk. De annexatie van de omliggende dorpen tot Groot-Eindhoven in 1920 zorgt er voor dat de voor woningbouw benodigde infrastructuur gerealiseerd en geëxploiteerd kan worden. De groei van de woningvoorraad is mede te danken aan de bouwactiviteiten van de eerste corporaties uit die tijd. Maar ten tijde van de crisis in de jaren ‘30 is ook door particuliere investeerders op grote schaal gebouwd.

Na de oorlog neemt de woningvoorraad eerst langzaam toe en het zal dan tot begin jaren ‘70 duren, voordat het kwantitatieve woningtekort is ingelopen. Daarna komt er ruimte voor variatie en diversiteit. Toch is er nog altijd sprake van een tekort. Dit komt niet alleen door de permanente groei van de Eindhovense bevolking, maar ook door de voortdurende ‘gezinsverdunning’.

Jos Smeets eindigt zijn historisch overzicht met een blik in de toekomst, waarin de volkshuisvesting de lucht in gaat (hoogbouw) of in kleine tiny-huisjes zijn weg in Eindhoven moet zien te vinden. Al met al heeft hij een informatief en vooral ook beeldrijk stukje lokale geschiedenis toegankelijk gemaakt. In een periode dat heel veel woningcorporaties hun honderdjarig bestaan vieren is dat een initiatief dat in meer steden navolging zou verdienen.

Het magazine 150 jaar leven in Eindhoven is een blad dat in full color wordt uitgegeven in een aansprekende vormgeving. De zeer aantrekkelijke verkoopprijs van € 5,95 per stuk zorgt er mede voor dat het een zeer toegankelijk blad is. Het nummer over volkshuisvesting is nr. 8 in de reeks.

De inhoud van het magazine geeft de sociale, culturele, maatschappelijke en economische ontwikkeling van Eindhoven weer. Vanuit historisch perspectief wordt uitgegaan van de afgelopen 150 jaar. In ieder nummer wordt een artikel opgenomen waarin de toekomstvisie (van het betreffende thema) wordt belicht. Het tijdschrift verschijnt om de zes weken en heeft iedere keer een ander thema.eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste