NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Met de minsten der Mijnen Gabrielle Dorren
Met de minsten der Mijnen
Geschiedenis van de Kleine Zusters van de H. Joseph

Verloren, Hilversum, 2013
ISBN 9789087043674
€ 49.00
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
De congregatie van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph werd op 21 juni 1872 gesticht in Heerlen. In de loop der tijd zijn meer dan drieduizend Nederlandse en Belgische vrouwen ingetreden. Als religieuzen richtten zij zich vooral op degenen naar wie het minst werd omgekeken. De Kleine Zusters van de H. Joseph werkten in de verpleging, de zwakzinnigenzorg, voogdijinstellingen, het onderwijs, bejaardentehuizen en kerkelijke instituten zoals seminaries en retraitehuizen. Zij waren in heel Nederland en in Belgisch Limburg actief, maar ook in China, Indonesië en Kenia. In Met de minsten der Mijnen geeft Gabrielle Dorren een geschiedenis van 140 jaar weer, waarin vooral de Kleine Zusters zelf in al hun verscheidenheid naar voren komen: op velerlei wijzen gaven en geven zij hun spiritualiteit van eenvoud, toewijding en overgave gestalte.

eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste