NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Vijf eeuwen opvoeding en onderwijs in Nederland Nelleke Bakker, Jan Noordman, Marjoke Rietveld-van Wingerden
Vijf eeuwen opvoeding en onderwijs in Nederland
Idee en praktijk sinds de zestiende eeuw

Van Gorcum, Assen, 2023
ISBN 9789023258858
€ 85.00
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
* * *

H E R Z I E N E
E D I T I E


Opvoeding is een thema van alle tijden. Sinds mensenheugenis wordt er al geklaagd over ‘de jeugd van tegenwoordig’ en zijn mensen op zoek naar de beste manier om kinderen en jongeren kennis, maar ook normen en waarden bij te brengen. Tegelijkertijd zijn in de loop der eeuwen de sociaal-economische, politieke en culturele omstandigheden ingrijpend veranderd, en daarmee ook de opvattingen over opvoeding en onderwijs.

Deze derde, herziene editie van Vijf eeuwen opvoeding en onderwijs in Nederland, een van de basisboeken waarmee de Canon zorg voor de jeugd en de Canon speciaal & passend onderwijs zijn ontwikkeld, biedt een compleet overzicht van de geschiedenis van opvoeding, onderwijs, vorming en hulpverlening in Nederland vanaf ongeveer 1500 tot nu. De ontwikkelingen op het gebied van de theorie en de praktijk van het opvoeden, de jeugdzorg en het onderwijs worden onverminderd beschreven vanaf de zestiende eeuw, maar nu ook doorgetrokken tot het heden. Bovendien is de tekst aangevuld met inzichten uit het meest recente onderzoek naar de geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Ook zijn de nieuwe (vooral Nederlandse) publicaties op dit gebied toegevoegd aan de literatuurlijst. Het boek is daarom, behalve als inleiding en naslagwerk op het gebied van de historische pedagogiek, ook onmisbaar als startpunt bij literatuuronderzoek naar de opvoedings- en onderwijsgeschiedenis door studenten van alle historische, pedagogische en sociale opleidingen.

De unieke kenmerken van het boek zijn behouden. De ontwikkelingen van opvoeding en onderwijs worden per tijdsperiode beschreven, met veel aandacht voor het historisch kader. Samen met de grote hoeveelheid (deels uniek) beeldmateriaal en de vele bronfragmenten maakt dit Vijf eeuwen opvoeding en onderwijs in Nederland tot een boeiend en levendig overzichtswerk, onmisbaar voor iedereen die zich bezighoudt met of geïnteresseerd is in de theorie en praktijk van onderwijs en opvoeding.

Over de auteurs
Dr. Nelleke Bakker is hoofdauteur en verantwoordelijk voor de actualisering. Zij is universitair hoofddocent Historische Pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Dr. Jan Noordman was tot 2005 universitair hoofddocent Historische Pedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Dr. Marjoke Rietveld-van Wingerden is universitair docent Historische Pedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam.eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste