NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Nelleke   Bakker Nelleke Bakker

Nelleke Bakker was tot 2021 universitair docent historische pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is co-auteur van de klassieke overzichtstudie Vijf eeuwen opvoeden in Nederland. Idee en praktijk 1500-2000. In 2016 publiceerde zij de studie Kwetsbare kinderen. De groei van professionele zorg voor de jeugd. Daarin legt ze de paradox bloot dat een focus op lichte problemen van kinderen weliswaar erger kan voorkomen, maar tegelijkertijd ook de zorgvraag verder aanjaagt. Leer- en opvoedproblemen worden steeds gemakkelijker gemedicaliseerd. Dit boek laat zien hoe dat proces is ontstaan.

Nelleke Bakker was adviseur betrokken bij de Canon zorg voor de jeugd en de Canon speciaal en passend onderwijs.

E-mail
 
Relevante publicaties
Vensters
Meegewerkt aan
      overzicht auteurs   volgende   laatste