NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Hoe wij modern werden Jeanette Peters
Hoe wij modern werden
Jaren 50, 60, 70

Aspekt, Soesterberg, 2015
ISBN 9789461537416
€ 17.95
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Dit met vaart en met humor geschreven boek trekt je mee naar een verleden dat al zo ver weg lijkt, terwijl het nog maar kort geleden is. Voor iedereen ouder dan vijftig zal dit boek een feest van herkenning zijn ('o ja!!'), voor iedereen die jonger is, laat het zich lezen als een spannend verhaal ('o ja??').In elk decennium verandert de maatschappij en die veranderingen zijn voelbaar in ieders leven, maar zelden ging dat in zó'n snel tempo en zó allesomvattend als in deze beschreven jaren. Toen de drie decennia eenmaal voorbij waren, was Nederland onherkenbaar veranderd. Vensters waren opengegaan die ons beeld op de wereld, de toekomst en ons eigen leven een ander uitzicht boden. Of het nu ging om leefgewoonten, techniek, mode, vervoer of muziek: iedereen en alles zou beïnvloed worden door die bijna magische tijd van vooral de zestiger en zeventiger jaren.

Die jaren kwamen echter niet uit de lucht vallen, maar hadden hun wortels al in jaren vijftig. De veranderingen leken aanvankelijk langzaam te gaan, maar met name de jaren tussen 1963 en 1975 raasden als een orkaan over Nederland; alle oude waarden schudden op hun grondvesten en complete veldslagen werden binnenshuis en in het openbare leven uitgevochten tussen de oude en de nieuwe generatie.Na afloop leefden we in een totaal andere maatschappij. Nederland was van een braaf en wat gezapig land naar moderne, open, tolerante maatschappij gegaan. We waren zelfs voor lange tijd een 'gidsland', een voorbeeld voor andere landen geworden.

Veel valt te zeggen over de grote bewegingen in de wereld in die tijd, over politiek of economie. De schrijfster heeft echter niet gekozen voor de macro-ontwikkelingen op economisch of politiek gebied, maar voor de veranderingen in het leven van alledag, achter doodgewone voordeuren. Wat hebben deze turbo-jaren voor de gewone Nederlanders betekend.


eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste