NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Dader en slachtoffer: een paar apart? Jaap van Vliet & Anneke Menger
Dader en slachtoffer: een paar apart?


SWP, Amsterdam, 2015
ISBN 978 90 8850623 9
€ 8.90
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
In het strafproces zijn de belangen van de verdachte van oudsher goed beschreven en geborgd. Dat komt onder meer omdat op die plaats vastgesteld moet worden of de verdachte werkelijk de daad heeft gepleegd en of hij verantwoordelijk gesteld kan worden voor het plegen van die daad. De belangen van de slachtoffers waren lange tijd niet goed geborgd. Daar komt de laatste jaren verandering in.
Ook van de reclassering wordt verondersteld dat zij zich niet of te weinig actief zou hebben bekommerd om het slachtoffer. Jaap van Vliet deed historisch onderzoek en ontdekte dat vele reclasseringsmedewerkers sinds 1970 aan de basis hebben gestaan van nu nog bestaande organisaties voor slachtofferhulp. Ook publiceerde de Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen (NFR) in 1989 de beleidsnota Voorrang aan slachtoffers van criminaliteit. Van Vliet is een kleine veertig jaar actief in de reclassering als maatschappelijk werker, onderzoeker, leidinggevende en de laatste jaren als beleidsadviseur bij Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering (LJR). Ook is hij in 2014-2015 redacteur van de Canon reclassering.
Ook met andere voorbeelden laat Van Vliet zien dat het goed is om als reclassering je eigen geschiedenis te kennen. Die kennis kan bijdragen aan zelfbewustzijn en professionaliteit van reclasseringswerkers. Naast deze informatieve historische verkenning biedt het boekje, dat verscheen ter gelegenheid van het afscheid van Jaap van Vliet bij LJ&R, een viertal beschouwingen over de relaties tussen dader/slachtoffer vanuit het perspectief van de rechter, de dader en de filosoof. Het boekje is een uitstekende introductie op het onderwerp vanuit meerdere invalshoeken.


Beoordeling redactie:
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste