NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Vijf eeuwen migratie Jan Lucassen, Leo Lucassen
Vijf eeuwen migratie
Een verhaal van winnaars en verliezers

Atlas Contact, Amsterdam, 2018
ISBN 9789045036090
€ 21.99
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
In Vijf eeuwen migratie van historici Leo en Jan Lucassen staat de lange en rijke migratiegeschiedenis van Nederland centraal. De geschiedenis van de afgelopen vijf eeuwen laat zien dat onbehagen over migratie niets nieuws is, maar ook dat tijden van paniek en pessimisme worden afgewisseld door – soms lange – periodes van acceptatie. Met een nuchtere blik kun je vaststellen dat de vestiging van nieuwkomers ontegenzeglijk tot een aantal hardnekkige problemen heeft geleid, maar ook dat hun komst onze samenleving én hunzelf veel heeft opgeleverd. ‘Goed gefundeerde kennis is essentieel wanneer we de werkelijkheid beter willen begrijpen en politieke debatten op een zinvolle manier willen voeren,’ schrijven Leo en Jan Lucassen. ‘Vijf eeuwen migratie’ toetst meningen aan de historische feiten. Het boek groeide uit tot een standaardwerk over migratie in Nederland, en verschijnt nu in een geheel herziene en geactualiseerde editie.

eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste