NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Canon palliatieve zorg

Canon palliatieve zorg

Auteur: Jos van der Lans (red.)

€ 15.00

eerste   vorige   webshop   volgende   laatste
In november 2018 verscheen de eerste druk van de Canon palliatieve zorg, het eerste en nog steeds enige historische overzicht van de ontwikkeling van deze bijzondere vorm van zorg in Nederland. Dit rijk geïllustreerde honderd pagina’s tellende boekwerk vond snel zijn weg naar vrijwilligers in de hospices en professionals in de zorg. Begin 2019 verscheen er een tweede druk.

Dit unieke boek neemt de lezer mee in een tijdreis door de geschiedenis van de palliatieve zorg. De Canon begint met de internationale geschiedenis van hospices, met namen als Cicely Saunders en Elisabeth Kübler-Ross. Daarna komen onder meer de pijnbestrijdingsrevolutie, de toenemende levensverwachting, de eerste initiatieven in Nederland, de opkomst van de euthanasiediscussie, de stichting Leendert Vriel, het Bijna-Thuis-huis in Nieuwkoop, de invloed van Aids, de rol van koningin Beatrix, de kinderpalliatieve zorg en de worsteling met de financiering aan bod.

De boekeditie is de papieren verwerking van de digitale Canon palliatieve zorg, die eind 2016 door VWS-staatssecretaris Martin van Rijn werd gelanceerd tijdens het 6e Nationaal Congres Palliatieve Zorg. De Canon palliatieve zorg is mogelijk gemaakt door financiële steun van ZonMw.

Van de boekeditie zijn nog maar een beperkt aantal exemplaren beschikbaar.

eerste   vorige   webshop   volgende   laatste