NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Boekeditie CANON SAMENLEVINGSOPBOUW
3000 exemplaren verkocht - bestel nu!
 
  homepage   volgende   laatste


Eind januari 2020 werd de digitale Canon samenlevingsopbouw gelanceerd. Toeval of niet, maar sindsdien lijkt samenlevingsopbouw begonnen aan aan een opmerkelijke revival. In de flanken van sociale wijkteams is men drukdoende om een collectieve aanpak in harmonie te brengen met de meer individueel gerichte aanpak van de teams. Burgerinitiatieven en buurtnetwerken schieten als paddenstoelen uit de grond. En er komt steeds meer aandacht voor de sociale basis/infrastructuur. Allemaal aspecten van wat je onder de noemer van samenlevingsopbouw en community building kunt vatten.

Uit meerdere reacties is ons gebleken dat er onmiskenbaar behoefte is aan een papieren editie van de Canon samenlevingsopbouw omdat in boekvorm alles toch overzichtelijker onder ogen komt dan dat het geval is bij het via google binnenvliegen van onderdelen van de Canon. Dat is ook een ervaring die we hebben met eerdere boekedities van digitale Canons (jeugdzorg, volkshuisvesting, maatschappelijke opvang) waarvan we bij elkaar inmiddels zo’n 80.000 exemplaren hebben we verspreid.

Rijk geïllustreerd boekwerk
De boekeditie van de Canon samenlevingsopbouw is eind november 2021 verschenen. Het is een kleurrijk, zeer informatief en rijk geïllustreerd boekwerk, van precies 100 pagina’s geworden. Uniek omdat de geschiedenis van de samenlevingsopbouw en het opbouwwerk in Nederland niet eerder zo inzichtelijk bijeen is gebracht.

De boekeditie beoogt historische diepgang te geven aan de oplevende belangstelling voor burgerparticipatie, community organization en opbouwwerk. Na decennia van individualisering, consumentisme en neoliberalisme groeit de behoefte aan collectiviteit en gemeenschapsvorming, en lijkt samenlevingsopbouw dus binnen het sociaal domein aan een tweede jeugd te beginnen.

Maar hoe zag die eerste jeugd er eigenlijk uit? Wanneer is die begonnen en wanneer is deze opgehouden? Deze Canon samenlevingsopbouw verhaalt in honderd rijk geïllustreerde pagina’s over het begin in Drenthe, de aspiraties van topambtenaar Gradus Hendriks, de hectiek van de stadsvernieuwing en over nog veel meer. Bij elkaar een zeer bijzondere geschiedenis, rijk gekleurd door de tijdgeest. Een must read voor alle sociale professionals, beleidsmakers en bestuurders die de toekomst met nieuw elan tegemoet willen treden en lessen willen trekken uit het verleden.

Forse kortingen
Daarom willen wij zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van deze bijzondere uitgave. Om dat doel te bereiken leveren wij bij afname van grotere aantallen de boeken met forse kortingen, die oplopen tot zo’n 70 procent van de verkoopprijs. Mocht u daar gebruik van willen maken, dan treft u hieronder een bestelformulier aan met alle noodzakelijke informatie.

Dit zijn de prijzen:

Totaal aantalPrijs per ex.*
1 ex.
€ 15,-
2 - 5 ex.
€ 10,-
6 - 25 ex.
€ 7,50
26 - 50 ex.
€ 6,00
51 - 100 ex.
€ 5,00
101 of meer ex.
€ 4,50
* Prijs exclusief portokosten en 9% btw


Voor bestellingen kunt u gebruik maken van dit bestelformulier. U kunt het ingevulde formulier per post sturen of (en bij voorkeur) scannen en mailen naar: info@canonsociaalwerk.eu.

DOWNLOAD HIER HET BESTELFORMULIER
Mocht dat niet lukken, stuur dan een mail


Canon samenlevingsopbouw
p.a. Vereniging Canon Sociaal Werk
Feike de Boerlaan 31
1019 KS Amsterdam

Email: info@canonsociaalwerk.eu

Bijlagen

1. Bestelformulier

2. De voorproef van de Canon samenlevingsopbouw.

3. Voorbeelden van vorige boekedities:
- Canon maatschappelijke opvang,
- Canon zorg voor de jeugd;
- Canon gehandicaptenzorg (vb).

Publicatiedatum: 15-06-2021
Datum laatste wijziging :03-01-2023
Extra Commentaar/Aanbeveling

André Walraven:
Als voormalig opbouwwerker en o.a. consulent van het voormalige Landelijk Centrum Opbouwwerk, lees ik deze rijk geïllustreerde - en voorzien van veel links naar waardevolle bronnen - Canon met veel plezier. Het roept veel goede herinneringen op, maar prikkelt tegelijkertijd, om de opgedane kennis en lessen uit het verleden te benutten voor de hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. De discipline of anders de methoden opbouwwerk zijn zeer bruikbaar bijvoorbeeld in de energietransitie processen, waar ik momenteel actief in ben. Het is daarmee een waardevol document voor iedereen die zich inzet om de kloof tussen systeem- en leefwereld te slechten, of het nu om de energietransitie, wonen, inkomen, voorzieningen, klimaat, gezondheid, educatie/onderwijs, werk, leefbaarheid, etc., etc. gaat..Hopelijk kunnen ’we’ de komende jaren nog veel aansprekende hoofdstukken aan deze Canon toevoegen.’
Mariet Paes:
Met veel plezier het boek gelezen. Aantrekkelijk vorm gegeven. De hoofdstukken zijn steeds inzichtelijk en bevatten eigenlijk allemaal een toekomsthoop over de terugkeer van de hoogtijdagen van het opbouwwerk. Geëngageerde schrijvers! In de bijdragen van de jaren ’80 kreeg ik het gevoel alsof ik weer midden in de heftige discussies van het LCO zat, waar ik een aantal jaren een kleine aanstelling had. Ik voelde me bij die discussies over de positie van het vak altijd enigszins een buitenstaander. Bergreep niet zo goed waarom daar zoveel aandacht naar uitging. Dat gevoel bekroop me nu weer. Ik vond toen en nu bij het lezen van het boek opnieuw dat de aandacht meer uit zou moeten gaan naar datgene wat opbouwwerkers doen en gedaan hebben en wat ze in de samenleving bewerkstelligen en betekend hebben. Hoop dat het boek goed verkocht wordt en gebruikt gaat worden in de Hogescholen. Ik zal het in ieder geval bij bekenden onder de aandacht brengen.
Aanvullend materiaal
 
  homepage   volgende   laatste